erfgoedobject

Burgerhuis met winkelpui

bouwkundig element
ID: 73561   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73561

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rijwoning waarvan de onderbouw op de oude rooilijn staat en de bovenbouw in 1942 op de nieuwe rooilijn opgetrokken werd, vermoedelijk naar ontwerp van C. Goemans.

Boven de eerder banale winkelpui met geel geglazuurde tegeltjes bevindt zich een drie bouwlagen tellende bovenbouw in modernistische stijl, met een gevelparement van gele baksteen en registers van rechthoekige vensters met halfronde, geringde tussenstijlen. De gevel heeft een evenwichtige opbouw en wordt getypeerd door de verticale lijn van de bijna gevelhoge halfzuil met geringde schacht, en de horizontale lijnen van de verhoogde borstweringen, de betonnen lateien en lekdrempels, de lintvoegen, en de kroonlijsten die de bovenste bouwlaag aflijnen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (02.04.1982).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met winkelpui [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73561 (Geraadpleegd op 12-08-2020)