erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID: 73583   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73583

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Predikherenstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

Beschrijving

Enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee à drie verkleinende bouwlagen onder zadeldaken, met bepleisterde, al dan niet verankerde lijstgevels in sober classicistische stijl, die gekenmerkt worden door rechthoekige muuropeningen met luiken (nummers 4-8, 19 en 21), decoratieve parapets in gietijzer (nummers 4-8, 19 en 21) en kordonvormige lekdrempels (nummers 4-8 en 21), en door een eenvoudige houten kroonlijst.

Nummers 4-8, met een oudere kern en een in 1855 gedeeltelijk vernieuwde gevel (zie rooilijnverspringing), waarvan de vensters op de gelijkvloerse verdieping voorzien zijn van luiken.

Nummer 17 werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vernield en in 1946 naar ontwerp van L. Mispelter hersteld "in zijn voorigen staat".

Nummer 21 werd in 1848 gewijzigd van dubbelhuis naar enkelhuis, zoals nog zichtbaar in de lage zandkalkstenen plint.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (13.10.1986).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 2991 (bouwvergunning 06.06.1848); dossier 19944 (bouwvergunning 07.09.1855); dossier 104268 (bouwvergunning 21.02.1946).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73583 (Geraadpleegd op 02-06-2020)