erfgoedobject

Handelspand

bouwkundig element
ID: 73654   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73654

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Handelspand
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Jacobsplein met aanpalende straten
    Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995

Beschrijving

Handelspand dat in 1901 naar ontwerp van A.(?) Devos gebouwd werd als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een gaaf bewaarde lijstgevel in neoclassicistische stijl, gekenmerkt door een fraaie houten winkelpui en een bovenbouw, gecementeerd en van schijnvoegen voorzien, en sterk horizontaal geleed door cordonlijsten, doorgetrokken lekdrempels en het hoofdgestel met art-nouveau-tegeltableau's en gekoppelde voluutconsoles onder een sterk geprofileerde kroonlijst op klossen.

De winkelpui, gevormd door een uitstalraam op een hardstenen plint met keldergat tussen twee deuren met bovenlicht, heeft een typisch neoclassicistische decoratie van diamantkoppen, spiegels en wortelmotieven. De bovenbouw is opengewerkt door rechthoekige vensters die gevat zijn in een geriemde omlijsting, in de tweede bouwlaag bekroond worden door hoofdgestel op klossen en voluutconsoles, en in de derde bouwlaag door penanten gescheiden en voorzien zijn van een trapeziumvormige sluitsteen tussen spiegels.

Het oorspronkelijke schrijnwerk van uitstalraam, deuren en vensters bleef bewaard.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (08.03.1995).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 63703 (bouwvergunning 31.10.1901).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Handelspand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73654 (Geraadpleegd op 15-07-2020)