Den Herfst, architectenwoning Jacques De Weerdt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oostenstraat
Locatie Oostenstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Herfst, architectenwoning Jacques De Weerdt

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Huis Den Herfst, architectenwoning Jacques De Weerdt

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning "Den Herfst", eigen woning van architect Jacques De Weerdt, die hij in 1906 ontwierp in een heel sterk door de art nouveau beïnvloede eclectische stijl.

Alhoewel De Weerdt in deze periode volop experimenteerde met art-nouveau-vormen, is zijn eigen woning eerder eclectisch opgevat, maar met een sterke art-nouveau-inslag.

Opvallend aan deze gevel is het markante verschil tussen de inkomtravee en de brede venstertravee. De smalle inkomtravee is lager gehouden dan de venstertravee. In het dak wordt deze verder gezet door de opbouw van een dakkapel boven de kroonlijst. Enkel de hoefijzerboog boven de inkom verwijst hier resoluut naar de art nouveau.

De bredere venstertravee met wisselende raamindeling valt vooral op door de toepassing van een rechthoekige erker die de volledige breedte van deze travee inneemt. Deze erker rust op een metalen profiel, gesteund door metalen consoles.

Typische art-nouveau-elementen zijn de segmentboogdeur in hoefijzerboogomlijsting met vegetaal motief, de houten deur met paneelversiering, metalen handgreep en brievenbusomkadering.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1906 # 234.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 90.

Bron: -

Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita & Thiels, Nancy

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oostenstraat

Oostenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.