erfgoedobject

Hoeve Goed de Tuercqs

bouwkundig element
ID
74420
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74420

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het Goed de Tuercqs is een landelijk gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, toegangsweg en hek die ontstond aan het einde van de 17de eeuw.

Historiek

Volgens archiefdocumenten werd de hoevenaam afgeleid van de familienaam van de eigenaars in 1689.

Beschrijving

Het hoevecomplex is achterin ingeplant op een verhoogde terp met aarden toegangsweg en ijzeren hek aan gemetste pijlers.

Ten noorden bevindt zich het boerenhuis van vijf traveeën onder geknikt zadeldak, heden gedekt met pannen in plaats van stro, met een kleine dakkapel en oude kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw. De verankerde witgekalkte erfgevel op gepikte plint is geritmeerd door eenvoudige rechthoekige vensters onder houten latei, op dorpels met tegels en bewaarde duimen. Rechthoekige deur in de tweede travee.

De gewitte achtergevel heeft een ongelijke gepikte plint met getraliede keldervensters en sporadische vierkante venstertjes. Tegen de bakstenen zijpuntgevels werden respectievelijk varkensstallen en aanhorigheden met garage aangebouwd.

Het interieur behield verschillende authentieke elementen: de gang met deuren naar de verschillende kamers links en rechts en naar de zolder achteraan, de rechter kamer met bewaarde zeer zware moerbalk op sierlijk schoorstuk, verwijzend naar de oorspronkelijke vakwerkconstructie, en grote haard met gebogen boezem en laatgotische zandstenen geprofileerde wangen met rozetjes en consoles in de vorm van een bebaard mannenhoofdje links en vrouwenhoofdje rechts. In de noordwestelijke hoek bleef de opkamer boven een gewelfde kelder met tongewelf bewaard.

Ten zuiden van het met gras begroeide erf tegenover het woonhuis is een bakstenen bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen, onder meer met bewaarde paardenstallen, onder pannen zadeldak in originele staat bewaard. Ervoor is nog de betonnen mestvaalt te herkennen.

Ten westen op het erf, bij de moestuin bevindt zich nog een gewit bedrijfsgebouwtje onder verspringende parallelle zadeldaken.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002201, Landelijke architectuur (S.N., 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Goed de Tuercqs [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74420 (Geraadpleegd op )