erfgoedobject

Sint-Romboutscollege

bouwkundig element
ID
74654
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74654

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Romboutscollege
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Sint-Romboutscollege
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gebouwencomplex samengesteld uit het voormalig "Hof van Prant", enkele ernaast liggende huizen en achterin opgetrokken klasgebouwen uit de 19de en 20ste eeuw.

Hof van Prant

Mooi herenhuis eertijds voorzien van stallen en hof die zich uitstrekten tot de Lange Heergracht; gebouwd in het begin van de 17de eeuw in opdracht van Cosmas van Prant (1650), schepen van Mechelen van 1610 tot 1636, baron van Blaesveld in 1647. Eigendom in 1863 aangekocht door kardinaal Sterckx voor de inrichting van een bisschoppelijk college. Klassen aanvankelijk ondergebracht in bestaande gebouwen, die echter spoedig vervangen werden door nieuwe bouw. Enkel het herenhuis aan de Veemarkt waarin renaissance- en barokelementen vermengd werden, bleef behouden.

Breedhuis met aan de straatzijde drie krulgevels van elk drie traveeën en twee bouwlagen en attiekverdieping onder dubbel zadeldak (leien en Vlaamse pannen). Vernieuwde zandstenen voorgevel met knik, per drie traveeën geritmeerd door kolossale geblokte pilasters die de attiek en drie krulgevels schragen. Hoge sokkel van zandsteen. Voormalige kruiskozijnen onder waterlijsten. Later hekwerk aan de bovenvensters. Op de attiekverdieping: drie bolkozijnen geflankeerd door vleugelstukken en bekroond door driehoekig fronton; onder- en bovendorpels zijn doorgetrokken tot waterlijsten.

Tweeledige in- en uitgezwenkte topgevels afgelijnd door voluten onder driehoekig fronton; centrale oculi onder druiplijsten met gestrekte uiteinden. De geveltoppen evenals de pilasters waren eertijds voorzien van bekronend beeldhouwwerk. Rondboogdeur met laat-renaissance-inslag in een geblokte omlijsting van arduin verfraaid met diamantkoppen. Bekronend entablement met trigliefen, druiplijst en centraal wapenschild van Cosmas van Prant en zijn echtgenote Margareta van Horne; versierde zwikken. Eenvoudige bakstenen achtergevel met rechthoekige vensters uit de 19de eeuw voorzien van arduinen lateien en lekdrempels. Grondig gerestaureerd met vernieuwing van zandstenen parement in 1980 onder leiding van architect R. De Bruyn.

Interieur met fraaie 18de-eeuwse schouwen.

Klasgebouwen

In 1869 en 1875 bouw van een nieuwe vleugel te midden van de speelplaats en een galerij ten zuiden van laatstgenoemde, beide afgebroken aan het einde van de 19de eeuw. Grote bouwcampagne onder rectoraat van kanunnik J. Van Ballaer: aankoop van aanpalende eigendom, aanpassing van twee belendende huizen (1892) ten westen, oprichting van de klasgebouwen in neostijlen (1885 en 1895-96) ten zuiden en van een inmiddels afgebroken open galerij (1895) ten noorden van de speelplaats, alle naar ontwerp van architect H. Meyns.

Bakstenen gebouwen met verwerking van natuursteen en arduin, telkens voorzien van gevelplaat met Latijns opschrift, naam van kanunnik J. Van Ballaer en bouwjaar. Ten westen, twee neogotische achtertrapgevels (1892) van respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen.

Ten zuiden, twee lange vleugels, deze van het Heilig Hart (zie centraal Heilig Hartbeeld in nis) in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1885, en die van de Heilige Maagd (zie beeld van Heilige Maagd onder baldakijn) in neogotische stijl van 1895-96; beide van negentien traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien) met getrapte dakvensters. Respectievelijk lijstgevel geritmeerd door lisenen en voorzien van kruiskozijnen in verdiepte muurvakken en lijstgevel met tudorboogvormige muuropeningen op begane grond en kruiskozijnen of spitsboogvensters boven. Zijtrapgevels.

Tegen rechterzijtrapgevel bijkomende travee op tudorboogarcade gemarkeerd door houten erker en aflijnende kantelen.

Ten oosten: neoromaanse vleugel, volgens L. Godenne verbouwing van een bestaande constructie, namelijk een atelier van een stoffenfabriek. Negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien). Rondboogvensters. Bovenverdieping gemarkeerd door lisenen verbonden door bogenfries. Linkerrondboogdeur gemarkeerd door flankerende zuiltjes en beschilderd boogveld. Tegen achtergevel (Lange Heergracht): lagere, haakse vleugel eveneens in neoromaanse stijl en dwars- en langsgebouw van twee bouwlagen in neogotische stijl.

 • GOUVERNEUR E., Uitbreiding en groei van het Sint-Romboutscollege, in Jaarboek van Koninklijke Oud-Leerlingenbond, 1956, p. 13-33.
 • GODENNE L., Malines jadis et aujourd'hui, 1908, p. 325-328.
 • Jaarboek 1973, Koninklijke Oud-Leerlingenbond Sint-Romboutscollege Mechelen.

Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het Sint-Romboutscollege werd op een aantal verschillende tijdstippen aan archeologisch onderzoek onderworpen, voornamelijk naar aanleiding van werken en werfcontroles. In 1966 werden bij de bouw van een houtzagerij voornamelijk 16de- en 17de-eeuwse sporen aangetroffen van funderingen. Daarnaast werd ook een hoeveelheid aardewerk en een maalsteen uit dezelfde periode aangetroffen. In 1976 werd een niet nader te dateren houten tonwaterput onderzocht. In 1989 werden - naast 18de-eeuws materiaal - muurresten aangetroffen die zouden teruggaan tot de 14de eeuw.
 • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 206754 Sint-Romboutscollege I.
 • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 206787 Sint-Romboutscollege 2.
 • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 206843 Sint-Romboutscollege 3.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Twee woningen met lijstgevel

 • Is deel van
  Veemarkt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sint-Romboutscollege [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74654 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.