Architectenwoning Gustave Fierens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Provinciestraat
Locatie Provinciestraat 250, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eigen woning van architect Gustave Fierens, die hij omstreeks 1911 liet bouwen centraal in de Provinciestraat, grenzend aan de wijk Zurenborg.

Het ontwerp is representatief voor het vroege oeuvre van Fierens, wiens carrière omstreeks 1905 een aanvang nam. Van bij de start bijzonder productief, realiseerde de architect vóór de Eerste Wereldoorlog tientallen van dergelijke panden in Antwerpen, vaak per twee of meer gekoppeld. Naargelang het project paste hij een eclectische beaux-artsstijl of een gematigde art nouveau toe, soms een vermenging van beide. Typerend is de eenvoudige gevelopbouw, gecombineerd met een sobere, maar verzorgde decoratie.

Voor de woning die hij voor zichzelf bouwde in de Provinciestraat rond 1911 koos Fierens een eclectische stijl, gebaseerd op de beaux-artsstijl. De woning telt drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak en beantwoordt daarmee aan de standaard afmetingen van een burgerhuis sinds de 19de eeuw in Antwerpen. De witte bakstenen lijstgevel heeft markante smeedijzeren balkonleuningen met een sobere art-nouveaubelijning en een sober neoklassiek decor met cartouches en festoenen. Getoogde en rechthoekige muuropeningen, met bewaard schrijnwerk van de dubbele voordeur. Houten kroonlijst op klossen, hardstenen plint met hoge rechthoekige souterrainvensters, mansardedak met twee dakvensters.

De woning is op een ondiep perceel gebouwd. De plattegrond uit het dossier van 1911 toont een klassieke, 19de-eeuwse enkelhuisplattegrond: de gang zit rechts in de smalle deurtravee, in de venstertravee een enfilade van salon, eetkamer en balkon aan koerzijde, een klein kabinet achter de trap. Omdat er achter op het perceel geen plaats is voor een aanbouw met keuken, vinden we in het souterrain de ontbijtkamer en de keuken.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1911 # 2105.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Provinciestraat

Provinciestraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.