Neoclassicistische eenheidsbebouwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Schorpioenstraat
Locatie Schorpioenstraat 6-20, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Dit ensemble van vier neoclassicistische burgerhuizen werd in 1893 ontworpen door bouwmeester E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze maatschappij was in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de middenklasse. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders aantrekkelijk te maken. Ook was het duidelijk de bedoeling om aan te sturen op de keuze voor verzorgd uitgewerkte ontwerpen. Het ensemble dat Horckmans hier tekende, is representatief voor de neoclassicistische eind-19de-eeuwsse reeksbouw van de maatschappij.

De woningen zijn twee aan twee identiek, twee of twee en een halve bouwlagen tellend, twee of drie traveeën en gevat onder zadeldaken. Nummers 10 en 12 tellen twee traveeën. Plastisch uitgewerkte bepleisterde en beschilderde lijstgevels met neoclassicistische inslag: balkon met deurvenster in entablement (nummers 6-8), doorlopende booglijsten en blinde gesculpteerde boogvelden, onder meer met schorpioen (nummers 10-12), uitgewerkte ijzeren leuningen (nummers 14-16), borstweringen met ruitmotief, klassieke fries met schijven en trigliefen (nummers 18-20).

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1892 # 514 (6-12), 1893 # 367 (14-20).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Schorpioenstraat

Schorpioenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.