Tacktoren, koeltoren van brouwerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Korte Kapucijnenstraat
Locatie Korte Kapucijnenstraat 2, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tacktoren, koeltoren van brouwerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte Kapucijnenstraat z.nr. Z.g. "Tacktoren". Koeltoren van de voormalige brouwerij Tack, nu kunstencentrum.
De brouwerij werd in 1760 opgericht door Pieter Frans Ignatius Tack. Enige tijd later werd deze brouwerij opgesplitst in twee onafhankelijke bedrijven, Tack en Cie. in de Handboogstraat en de brouwerij Tack in het Kapucijnenbeluik, respectievelijk "de groten Tack" en "de kleinen Tack" genaamd.
Door de eeuwen heen wordt de brouwerij verscheidene malen uitgebreid en aangepast.
In 1948 wordt de brouwerij, n.a.v. productie van bier van lage gisting, op de markt gebracht onder de naam "Orta-pils", uitgebreid met een toren voor koeling, gisting, hoppen en lageren (de huidige Tacktoren). In 1962 worden de brouwerij-activiteiten stopgezet, in 1965 gevolgd door de sloop van de oude brouwerij (tegenover de paardenstallen). De overige gebouwen worden tot 1989 gebruikt als verdeelcentrum van bierproducent Chevalier-Marin uit Mechelen.
In 1976 wordt een gedeelte van de brouwerijgebouwen verkocht aan de Stad Kortrijk voor de geplande uitbreiding van het stedelijk museum.
Tussen 1994-1998, renovatie van de voormalige koelingstoren z.g. "Tacktoren" en omvorming tot productiehuis voor de kunsten naar ontwerp van S. Beel en Achtergael.

Koelingtoren opgetrokken in 1948, naar ontwerp van Gernay. Betonnen skelet met opvulbaksteen op rechthoekige plattegrond. Typerend bijkomend volume voornamelijk bestaande uit glas met toegangstrap, transportlift en sanitaire uitrusting, naar ontwerp van S. Beel en Achtergael. Het bier werd rechtstreeks vanuit de oude brouwerij doorgepompt naar de hoogste verdieping van de toren, om de eerste koeling te ondergaan.

DEBRABANDERE P., MADDENS N., Ook hier zijn wij groot geworden, het nijvere arrondissement Kortrijk, 1840-1940, Tentoonstellingscatalogus, Kortrijk, 1985.
Historiek van de brouwerij en de Tacktoren, Schriftelijke informatie verschaft door de Dienst Cultuur van de stad Kortrijk.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 253-254.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.