erfgoedobject

Stoeterij Haras de Rethy

bouwkundig element
ID
75806
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75806

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige stoeterij met stalmeesterswoning van baron F. du Four, heden vakantiehuis-trefcentrum "De Linde". T-vormig complex, gelegen ten zuiden van de Kasteelstraat, tegenover de toegangspoort van het kasteeldomein, in het verlengde van de Grote Dreef. Tegelijkertijd met het kasteel gebouwd in 1906-1908 naar ontwerp van P. Langerock.

HISTORIEK

Aanvankelijk bestond het complex uit de ambtswoning aan de straat en een loodrecht aansluitend langgestrekt stalgebouw met vijfentwintig "boxen" van beton en daarboven de haver- en hooizolders. Wat verder oostwaarts werd een tweewoonst voor de stalknechten met stal en schuur opgetrokken. De huidige herenwoning met loodrecht aanpalende vleugel van vierentwintig traveeën klimt op tot deze beginfase. Volgens de kadasterschetsen gebeurden circa 1910, 1911 en 1927 uitbreidingen waardoor de stallingen een U-vormig grondplan kregen. Het in het verlengde van de stallingen gelegen schuurvolume van oorspronkelijk vijf traveeën dateert vermoedelijk uit deze periode. In 1948 werden de woning en paardenstallen aangekocht door de vzw Christelijk Sociaal Leven te Leuven en in 1949-1950 omgebouwd, aangepast en uitgebreid tot vakantiehuis "De Linde" naar ontwerp van R. Van Steenbergen (Beerse). De ambtswoning werd uitgebreid met twee zijdelingse aanbouwen, de loodrecht gelegen aanbouw tegen de achtergevel werd verwijderd. Voornamelijk in het stalgedeelte aanpassingen/wijzigingen. Circa 1950 verdwijnen voormelde uitbreidingen en zo ook het U-vormig grondplan. Bij het ombouwen van de stallen en zolders tot kamers verdwenen in de langsgevels de typische staldeuren met apart draaiend onder- en bovengedeelte, de verluchtingsvenstertjes met klapsysteem, evenals de dakkapellen met laadluiken. In de plaats kwamen de huidige -oorspronkelijk beluikte- getoogde vensters, de rondbogige inkomdeuren en dito boogvelden -oorspronkelijk drie partijen van drie deurvensters- voorzien van een bakstenen omlijsting met boogstenen en de nieuwe dakkapellen. Daar de zolders ook ingericht werden met kamers, diende de zolderverdieping beter toegankelijk te worden en werd het centraal torenvolume met traphal bijgebouwd. De oorspronkelijke uitwendige vormgeving met name een verankerde baksteenbouw met opgeschilderde imitatiespeklagen en dito boogstenen werd ten slotte wit overschilderd.

De beglaasde inkompartij ter hoogte van het zesde travee in de oostgevel, de sterk aangepaste westelijke langsgevel, de vernieuwde dakkapellen en de aluminiumramen dateren van de laatste renovatiewerken circa 1988 naar ontwerp van C. Vanhout (Turnhout).

Circa 1961 werd het schuurvolume verbouwd. De achterin gelegen gebouwen en vakantiewoningen met sportterreinen werden opgericht in verschillende fasen in de jaren 1970-1980, tevens naar ontwerp van C. Vanhout.

BESCHRIJVING

Vrijstaand herenhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen, bezijden met telkens een uitbouw van één bouwlaag, ten oosten van drie traveeën, ten westen van één travee; zadeldaken (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Loodrecht aansluitende langgestrekte vleugel van heden vierentwintig traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met dakkapellen en een torenvolume onder afgeknot tentdak met opengewerkte dakruiter. In het verlengde van voormelde vleugel, een schuurvolume van vijf traveeën onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, mechanische pannen). Verankerde en beschilderde bakstenen gebouwen met getrapte zij- of achtergevel(s).

Woning: lijstgevel met gecementeerde plint en houten kroonlijst; middenrisaliet met leien tentdak. Rechthoekige muuropeningen met houten tussendorpel en ijzeren latei onder een blind segmentboogveld met ongeschilderde ontlastingsboog. Oorspronkelijk beluikte vensters met arduinen lekdrempels; gekoppelde segmentboogvenstertjes op de zolderverdieping oostelijke uitbouw met segmentbogige muuropeningen.

Voormalige stallingen: langsgevel aan oostzijde geritmeerd door een afwisseling van drie of vier venstertraveeën en drie traveeën met rondboogvelden of dito muuropeningen. Westzijde sterk verbouwd met grote glaspartijen en quasi gevelbrede dakvensters.

Sterk verbouwd interieur met winkel, burelen, polyvalente ruimten: stalen constructie van kolommen en liggers; zolderverdieping met bewaarde, deels ingebouwde samengestelde spanten.

Schuurvolume met getrapte voorgevel; langsgevels met rechthoekige spaarvelden. Diverse recentere uitbouwen van baksteen of glas.

  • Architectuurarchief Vlaanderen, fonds R. Van Steenbergen, nr. 520-525.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Retie, schetsen 1908/26, 1910/3, 1910/28, 1911/14, 1927/26, 1950/83, 1961/118.
  • RAEYMAEKERS W., Baron François du Four. Een leven tussen drukpersen, renpaarden en politiek, Turnhout, 1995.

Bron     : DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stoeterij Haras de Rethy [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75806 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.