erfgoedobject

Belgisch Tolkantoor

bouwkundig element
ID
77102
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77102

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Belgisch Tolkantoor, opgericht in 1910 aan de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen op de grens met Nederland, naar ontwerp van de Brusselse architect Josse Van Kriekinge in opdracht van het toenmalig Ministerie van Landbouw en Openbare Werken en uitgevoerd door de lokale aannemer Victor Gouwy. In 1968 omgebouwd tot Vredegerecht. Verkocht in de jaren 1980, beschermd als Monument volgens Ministerieel Besluit van 21 april 1993 en sindsdien gerenoveerd als Bed & Breakfast.

Typisch openbaar gebouw in een vrij prestigieuze eclectische stijl, door zijn symmetrische opbouw, kleurrijk materiaalgebruik met dominerende blauwe hardsteen en hoge leien daken opvallend in het landschap.

Breed gebouw van in totaal zeven traveeën en één hoge bouwlaag onder leien zadeldak met typische dakkapelletjes boven de vijf middentraveeën en twee hoge schilddaken met getrapt dakvenster en balusterbalkon boven de gemarkeerde hoekpaviljoenen. Opgetrokken uit Boomse baksteen met overvloedige gebruik van blauwe hardsteen, "petit granit" voor de sokkel, boog- en sierlijsten, pilasters en boogfriezen. Kleurrijke breukstenen panelen ingewerkt in de sokkel. Hoofdvolume geritmeerd door brede rondboogarcade op hardstenen pilasters met versierd kapiteel; uiterste traveeën met deuren, drie middenvensters voorzien van fraai ijzeren traliewerk. Middelste venster met bekronend wapenschild van de Belgische staat tussen spiegels met enkel behouden linker opschrift: "Belgisch Tolkantoor". Sierankers in de zwikken en aflijnende hardstenen tandlijstfries. Hoekpaviljoenen gemarkeerd door hoekkettingen, met omlijst rondboogvenster met tralies gevat in een booglijst op imposten en zware consoles. Opmerkelijke getrapte dakvensters met balusterbalkons die de daklijst doorbreken. Rechter zijgevel met rondboognis met ingeschreven tweelicht met deelzuiltje en aflijnende boogfries en muizentand. Links, recentere lagere aanbouw in plaats van de oorspronkelijke beglaasde ijzeren galerij. Aangepast interieur.

Achteraan, twee bijgebouwen van het voormalig magazijn en stapelplaats onder leien schilddaken.

  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, beschermingsdossier.
  • S.N. 1912: Les nouveaux bâtiments de la Douane à Selzaete, in La construction Moderne, XXVII.44, 522-523, platen 109-110.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Belgisch Tolkantoor [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77102 (Geraadpleegd op 09-05-2021)