Gekoppelde tuinwijkwoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zelzate
Deelgemeente Zelzate
Straat Dimitri Peniakofflaan
Locatie Dimitri Peniakofflaan 1-3, Zelzate (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zelzate (adrescontroles: 05-05-2008 - 07-05-2008).
  • Inventarisatie Zelzate (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 29-02-2004).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijkwoningen Klein Rusland

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Tuinwijk Klein Rusland

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Gekoppelde bakstenen woningen in spiegelbeeldschema van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (rode pannen), eerste woning gebouwd in de tuinwijk "Klein Rusland" naar ontwerp van architect Huib Hoste in 1921-1923. De eerste bewoner van het pand was A. Veretennicoff, Russische vluchteling die door bemiddeling van Dimitri Peniakoff opzichter was van de in opbouw zijnde wijk. In 1992 werd in de gevel van nummer 1 een oude gedenksteen ingemetseld met de tekst: "Dimitri Peniakoff 1866-1925/ Fondateur Animateur de Cette Cité/ Stichter en Bezieler Dezer Stede".

Gekoppelde rechthoekig uitspringende deurportiek onder overstekend plat dak. Venstertravee, met rechthoekige vensters, hoger opgetrokken in dakkapel met plat dakje. De houten overstekende dakranden zijn nu bekleed met plastic.

  • VERDONCK A. s.d.: Oeuvre van Huib Hoste: architect, stedenbouwkundige en publicist, Detailstudie van het doctoraatsonderzoek “De zoektocht van Huib Hoste naar de nieuwe betekenis van kleur in de architectuur” in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, s.l.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Tuinwijk Klein Rusland

Achille De Clercqlaan 1-8, Albert Mechelincklaan 1-17, 2-16, Dimitri Peniakofflaan 1-31, 2A-26, Jozef...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.