Hoeve 't Reuzenhof en Duitse mitrailleursbunker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Leke
Straat Kruiskalsijdestraat
Locatie Kruiskalsijdestraat 31, Diksmuide (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Diksmuide (adrescontroles: 12-12-2007 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Reuzenhof en Duitse mitrailleursbunker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kruiskalsijdestraat nr. 31. Achteringelegen hoeve, naar verluidt zogenaamd "'t Reuzenhof", cf. Duitse stafkaarten. In het landschap gekenmerkt door een doorlopende toegangsweg vanuit de Kruiskalsijdestraat naar de Moerestraat, afgezoomd met Canadese populieren die naar verluidt in 1946 werden aangeplant. De gekasseide bestrating van deze dreef, gaat terug op een militaire weg die door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog werd aangelegd om o.m. munitie aan te voeren. Als hoevesite reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) als achtvormige omwalling waarbij de westelijke helft - waarop de hoeve is ingeplant - gedeeltelijk werd gedempt.
Hoeve met lage losse bestanddelen U-vormig opgesteld rondom erf met centrale mestvaalt. Erftoegang geflankeerd door twee verzorgde bakstenen erfpijlers. Ten noorden van het erf, sterk verbouwd boerenhuis met o.m. gewijzigde rechthoekige muuropeningen. Ten zuiden, schuurvleugel met links geïncorporeerd wagenhuis (cf. twee gedichte rondboogopeningen) en rechts geïncorporeerde stalvleugel. Voor de schuurpoort, restant van ronde stoep van bakstenen op hun kant wellicht als restant van een voormalige rosmolen. Ten oosten, nutsgebouw uit de jaren 1920 met o.m. een wagenhuis en een stalling.

Links aansluitend bij het boerenhuis, Duitse mitrailleursbunker uit de Eerste Wereldoorlog, behorende tot de tweede Duitse linie ten oosten van de IJzer. Betonnen bunker (verloren bekisting) op rechthoekige plattegrond en onder plat dak. Ten zuidoosten, vrij lage toegang en twee muuropeningen. Indeling met rechts smalle gang uitgevend op twee rechthoekige ruimtes met centrale 'pilotis'. In de nabijgelegen weide bevindt zich tevens een waterput en een betonnen pompsokkel met bijhorende gootsteen die door de Duitsers in 1915, cf. inscriptie, werden opgetrokken.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WOI IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kruiskalsijdestraat

Kruiskalsijdestraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.