erfgoedobject

Hoeve Rood Huis

bouwkundig element
ID: 78405   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78405

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Alveringemstraat nr. 15. Historische hoeve zogenaamd "Rood Huis", gelegen aan een zuidelijke doodlopende aftakking op de Alveringemstraat, voorheen bekend als Noordhoek. Het hoofdvolume van het boerenhuis, de ingangspoort en de schuur zijn beschermd als monument bij M.B. van 23.02.1983. Het geheel van de hoeve en de omgeving met inbegrip van de omwalling zijn beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 23.02.1983. Achterin gelegen historische hoeve met losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken (Vlaamse pannen) rondom een geasfalteerd erf. Volgens de literatuur - echter zonder eenduidigheid - voormalige abdijhoeve van de abdij van Clairmarais (Noord-Frankrijk). In de Franse periode wordt de hoeve " 't Noordhof", als eigendom van de Noord-Franse abdij van Clairmarais, aangeslagen en openbaar verkocht. Wellicht kan deze hoeve in verband gebracht worden met de hier behandelde historische hoeve.
Aangeduid als omwalde hoeve “Root Huys” op de Ferrariskaart (1770-1778) en als "Rood Huis" op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Ten zuiden van het erf, monumentale vrijstaande poorttoegang opgetrokken in gele en rode baksteen (o.m. moefen), geschraagd door verjongende steunberen en afgedekt met ezelsrug en vijf bekronende 'kanteeltjes' onder piramidale bakstenen afdekking. Twee rondbogige poortopeningen: links, grote poortopening voor wagens waarvan de basissen zijn afgewerkt in steen van Arras en rechts, kleinere poortopening in gele baksteen geflankeerd door lisenen en afgedekt door driehoekig fronton onderaan afgeboord met bakstenen tandlijst en met natuurstenen datumsteen "1604".
Ten westen van het erf, boerenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen. Wellicht van eind 16de - begin 17de eeuw. Hoofdvolume echter met uitzondering van de overwelfde kelder, het schouwlichaam en de 18de-eeuwse haakse uitbouw volledig gesloopt. Verhoogde begane grond met rechts twee opkamertraveeën boven overwelfde kelder. Verankerde baksteenbouw met overhoeks baksteenfries net onder de dakaanzet.
Gewijzigde steekboogvormige muuropeningen geplaatst in verdiepte doorlopende steekboognissen met schuine dagkant. Bewaarde 18de-eeuwse kruisramen met kleine roedeverdeling en op de begane grond voorzien van diefijzers. Nagenoeg blinde achtergevel: kelderopening met beluikte kozijnconstructie en hoger geplaatste rechthoekige muuropening gedicht met rastervormig siermetselwerk in gele en rode baksteen. Verankerde zijgevels als tuitgevels met aandaken en muurvlechtingen. Ten oosten, wellicht 18de-eeuwse haakse uitbouw onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen) met gewijzigde muuropeningen en vernieuwd schrijnwerk.
Interieur: bepleisterde kelder met tongewelf en schorrenvloer. Op begane grond: bepleisterde schouwmantel met guirlande in rechthoekig veld geflankeerd door pilastertjes, balkenzoldering met kinderbalken en eenvoudige moerbalken. Zolder: merkwaardige, wellicht 16de-eeuwse dakconstructie: mengvorm tussen sporenkap met hanebalkfliering als windverband en een gordingenkap met samengesteld schaar- en nokgebint. De nokgording wordt bijkomend geschraagd d.m.v. Andreaskruisen. Deze mengvorm is wellicht het resultaat van een latere versteviging van de oorspronkelijke sporenkap.
Ten oosten van het erf, bakstenen dwarsschuur met verhoogde schuurpoort en rechts geïncorporeerd wagenhuis met twee korfbogige wageninritten onder doorlopend pannen zadeldak. Verankerde zijpuntgevels op schouderstukken met aandaken, muurvlechtingen en uilengat. De dakconstructie werd gedeeltelijk vernieuwd.
Oorspronkelijke omwalling gedempt met uitzondering van een gedeelte ten oosten van het boerenhuis. Overige nutsgebouwen werden vervangen door moderne loodsen.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 276.
Dit is West-Vlaanderen, steden-gemeenten-bevolking, Tweede Deel, 1960, p. 1183.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Frans Fonds, Plakbrieven bundel 624 (Leiedepartement), plakbrief nr. 32 (5).
HEINDRYCX J., Wedstrijd ingericht onder de gemeenten van de arrondissementen Veurne en Diksmuide, Nieuwkapelle, 1952.
VERHAEGHE F., Monumentale toegangspoort bij de hoeve het "Rood Huis" (nota i.v.m. archeologische prospectie).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Rood Huis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78405 (Geraadpleegd op 06-06-2020)