Twee burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 30-32, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee woonhuizen, nummer 30 voorheen gekend als "'t Trompetje", vermoedelijk teruggaand op één groot diephuis met dubbele trapgevel en ondiepe zijaanbouw weergegeven op stadsplannen van Marcus Gerards (1562) en J. Blaeu (1649) en als dusdanig aangeduid op het primitief kadasterplan (1834). In de loop van de 19de-20ste eeuw opgedeeld in twee panden. Thans nummer 30 ingericht als restaurant, nummer 32 als boekenwinkel met aansluitend pand in de Pottenbakkersstraat. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987. Enkelhuizen van twee maal drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op straat; respectievelijk Vlaamse en mechanische pannen); nummer 30 met zijaanbouw van één travee onder platte bedaking. Thans geschilderde hoge bakstenen trapgevels (acht treden) op licht overkragende schouderstukken; hoge zwartgeschilderde plint. Muurankers in zijgevel van nummer 32. Arduinen onderdorpels. Getoogde muuropeningen, voorheen nummer 30 met één rondbogig zoldervenster. Vernieuwd houtwerk (T-ramen), nummer 32 met kleine roedeverdeling. Deur met getoogd bovenlicht. Enkele keramische reliëfs aan de gevel bij nummer 32.

  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Fototheek ACL, nr. B141622.
  • RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 26.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.