Kerk van Sint-Leo de Grote

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Zeebrugge
Straat Lisseweegse Steenweg
Locatie Lisseweegse Steenweg 75, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerk van Sint-Leo de Grote

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneoromaans
Dateringinterbellum

Beschrijving

Lisseweegse Steenweg nummer 75. Kerk van Sint-Leo de Grote, behoort tot de Sint-Donaasparochie van Zeebrugge.
Niet-georiënteerd kerkgebouw van 1938. Zaalkerk van vijf traveeën met rechthoekige kooruitbouw; kleine voorgeplaatste toren en voorportaal. Oranje baksteenbouw onder zadeldak met Vlaamse pannen. Neo-romaansgetint cf. rondboogopeningen en tweeledige steunberen. Klokkentoren onder tentdak met kruisbeeld en met galmgaten.
Boven de ingang, beeld van de heilige Leo de Grote, gerealiseerd door beeldhouwer Karel Lateur (Heule 1873-Brugge 1949). Glasramen.
In de zuidoostelijke hoek, ingebouwde sacristie.

  • BALLEGEER J., Kapellen in onze Zwinstreek, in Rond de Poldertorens, jaargang 46, nummer 2, 2004, pagina 81.
  • VANDEPITTE G., Zwankendamme, wijk van Lissewege, nu Brugge, in Rond de Poldertorens, jaargang 33, 1993, nummer 1, pagina 33.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lisseweegse Steenweg

Lisseweegse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.