Geografisch thema

Lisseweegse Steenweg

ID
9620
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9620

Beschrijving

Behoort tot het gehucht Zwankendamme.

Loopt van de Lanceloot Blondeellaan naar het Lisseweegs Vaartje op het grondgebied van Lissewege. Hoofdstraat van Zwankendamme die dwars op het Boudewijnkanaal vertrekt, een knik maakt ter hoogte van de kruising met Wulfsberge en daar in zuidelijke richting verder loopt tot waar de straat het Lisseweegs Vaartje (zie Lissewege) begint. De oorspronkelijke benaming, Heiststraat, wordt na de fusie van Zwankendamme met Brugge op 8 augustus 1932 gewijzigd.

Van oudsher onderdeel van de verbindingsweg tussen Zwankendamme/Lissewege en Heist zie oude straatnaam. Het traject van de huidige straat staat reeds afgebeeld op de Grote kaart van het Brugse Vrije, getekend door Pieter Pourbus (1561-1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601): het parcours is een stuk grilliger, maar wel reeds bebouwd ter hoogte van de huidige woonkern. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), vertoont de straat eenzelfde verloop.

Zeker sinds het eerste kwart van de 20ste eeuw, als het ware de hoofdstraat van Zwankendamme waardoor zich hier de meeste commerciële activiteiten concentreren en de kerk (zie Lisseweegse Steenweg nummer 76) met pastorie (nummer 77 gedateerd "ANNO" / "1952") en quasi aanpalend schoolgebouw (zie Lisseweegse Steenweg nummer 73). Licht kronkelende, geasfalteerde straat waarrond zich vrij gevarieerde, doch voornamelijk zeer kleinschalige bebouwing groepeert.

Een deel van de bebouwing (meer bepaald de pare nummers 96-148) maken in oorsprong deel uit van de tuinwijk, aangelegd op vraag van de Verreries de Dampremy, de voorloper van de huidige glasfabriek Glaverbel (zie Lisseweegse Steenweg nummer 52), voor de werknemers van de fabriek. Het ontwerp van deze tuinwijk, die zich tevens uitstrekt over de Lisstraat, de Zwankendammestraat en een deel van Wulfsberge, is van de hand van de Brusselse architect Camille Damman en dateert van 1925. Deze bebouwing is duidelijk beïnvloed door de cottagestijl zie materiaalgebruik, bedaking enzovoort.

Aan de andere straatkant, voornamelijk kleine, aaneengesloten arbeidershuizen van anderhalve bouwlaag onder meer nummers 83-87, waarvan nummer 83 met beraapte voorgevel; de overige zijn (sterk) verbouwd. Het straatdeel van de kruising met Wulfsberge bestaat uit veelal vrijstaande bebouwing zoals nummers 202-204, koppelwoning van 1926 ontworpen door architect Luc Coppé (Brugge); op het ontwerp met beperkte cottage-inslag zie halve luikjes en kleine roedeverdelingen; nummer 204 met betonnen omheining. Voorts enkele eenheidsbebouwingen.

 • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 133.

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuizen in spiegelbeeld

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Dorpswoningen in spiegelbeeld

 • Omvat
  Dorpswoningen in spiegelbeeld

 • Omvat
  Dorpswoningen met doorrit

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

 • Omvat
  Glasfabriek

 • Omvat
  Groep dorpswoningen

 • Omvat
  Hof van Zwankendamme

 • Omvat
  Kerk van Sint-Leo de Grote

 • Omvat
  Wijkafdeling van basisschool De Lisblomme

 • Is deel van
  Zeebrugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lisseweegse Steenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/9620 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.