Sint-Donaaskerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Zeebrugge
Straat Sint-Donaaskerkstraat
Locatie Sint-Donaaskerkstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Donaaskerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sint-Donaaskerkstraat nummer 6. Sint-Donaaskerk, parochiekerk in vereenvoudigde neogotische stijl, die oorspronkelijk werd gebouwd circa 1910 maar in 1951 is heropgebouwd.
Niet-georiënteerde kerk van de Sint-Donaasparochie. De parochie werd opgericht in 1900. Ten oosten paalt aan de kerk een Engelse militaire begraafplaats (cf. Sint-Donaaskerkstraat zonder nummer).

De kerk is gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect René Buyck. De bouw startte in 1910 en op 2 februari 1911 wordt hij ingewijd. Op 8 mei 1918 is de kerk grotendeels afgebrand en terug hersteld in de loop van 1920. In de loop van de Tweede Wereldoorlog opnieuw zwaar beschadigd waardoor de kerk niet meer bruikbaar is. In 1947 wordt in de Ploegstraat een noodkerk opgetrokken in afwachting van de heropbouw van de echte kerk. Deze laatste is terug opgebouwd in 1951.

Driebeukige hallenkerk met voorgeplaatste toren ten noorden van de hoofdbeuk, pseudotransept en koor met driezijdige afsluiting.
Traditioneel materiaalgebruik met name bruine baksteen in beperkte mate gecombineerd met natuursteen voor de venstertraceringen. Zadeldaken met leien. Interieur. Overwelving met houten spitsbooggewelven. Tweeledige opstand m.n. spitsbogen ondersteund door natuurstenen zuilen met knopkapitelen op arduinen sokkel. Vrij opvallende, hedendaagse glas-in-loodramen.
Tegen de linker muur van de kerk hangt een witte natuurstenen gedenkplaat met geprofileerde omlijsting met opschrift "TO THE GLORY OF GOD / AND IN MEMORY OF / THESE THREE OFFICERS / AND ONE MECHANIC OF THE ROYAL NAVY / WHO FELL ON THE MOLE AT ZEEBRUGGE / ON ST GEORGE'S DAY 1918 AND HAVE / NO KNOWN GRAVE. WING COMMANDER BROCK F.A.O.B.E. / LIEUTENANT COMMANDER HARRISON A.L.V.C. / LIEUTENANT HAWKINS C.E.V. / MECHANIC SECOND CLASS F/50269 ROUSE J."

  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden ... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, pagina 456.
  • SCHOENMAKERS L., 70 jaar Sint Donatianusparochie, 1970.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Donaaskerkstraat

Sint-Donaaskerkstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.