Huis De Meercatte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Nieuwe Gentweg
Locatie Nieuwe Gentweg 51, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning De Meercatte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan inrit naar tuin van Garenmarkt nummer 10. Zogenaamd "De Meercatte". Samenstel van breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag en rechts diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, beide onder zadeldak (leipannen). Huidig uitzicht resultaat van deels consoliderende, deels historiserende "Kunstige Herstelling" van 1971-1973 naar ontwerp van architecten L. en P. Viérin (Brugge): toevoegen in het diephuis van een tussenstijl of vensterkruisen onder gekoppelde ontlastingsbogen met open voeg, ramen met kleine roedeverdelingen en bovenlichten met glas in lood, en verbouwen van voor- en achtergevels van het breedhuis.

Links bakstenen lijstgevel met centraal dakvenster met tuitgevel (vlechtingen en schouderstukken). Geprofileerde segmentboogdeur en rechthoekige vensters.

Rechts, verankerde, bakstenen trapgevel, op twee stenen gedateerd "1527"; Brugse travee, type II, met rondboogafsluitingen; maaswerk versierd met fijn afgewerkt hoofdje, behouden in de boogvelden van de bovenvensters en in deze van de benedenvensters blootgelegd in 1971; sporen van een beeldnis op de smalle penant. Rechthoekig zolderluik onder natuurstenen latei gevat in spitsboognis met maaswerk bestaande uit driepas met knopen op de neuzen en bloemen op de boogsegmenten. Linker zijgevel met korfboognisje met afgeschuinde dagkanten.

Interieur. Voorhuis met gotische schouw op de bovenverdieping en opkamer van het achterhuis behouden tot 1971.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 224/1971.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • DEVOS P., Brugge, herwonnen schoonheid, Tielt, 1975, p. 183.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 244.
  • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, Brugge, 1994, p. 36-37.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Gentweg

Nieuwe Gentweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.