Ensemble van burgerhuis en ambachtshuis van de kleermakers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenhouwersdijk
Locatie Steenhouwersdijk 2, 3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble van drie stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Ensemble van burgerhuis en ambachtshuis van de kleermakers: ambachtshuis
gelegen te Steenhouwersdijk 3 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2017.

Beschrijving

Samenstel van twee, oorspronkelijk drie breedhuizen, in de loop van het tweede kwart van de 19de eeuw samengevoegd. Zeker tot 1788, voormalig ambachtshuis van de kleermakers ondergebracht in het salon op de bovenverdieping. Van 1819 tot 1832 in gebruik als tempel van de vrijmetselaarsloge. Sinds 1985 ingericht als hotel.

Rechts breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk oudere kern. Van 1961 tot circa 1980, museum van Brugse schilder J. Storié (1899-1961). Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevel op bepleisterde plint, uit de 19de eeuw. Licht getoogde muuropeningen in bepleisterde omlijstingen, met arduinen lekdrempels en strek. Sierlijke, smeedijzeren leuningen. Begane grond links voorzien van brede drieledige, houten pui van 1891 met geïncrusteerde versieringen. In vijfde travee, houten vleugeldeur met bovenlicht onder een rechthoekige, houten erker naar begin 19de-eeuws model maar daterend van 1927; stenen vloerplaat op gegroefde consoles; borstwering versierd met laurierkrans en gekorniste omlopende kroonlijst; vlaggenstok.

Interieur. Onder drie rechter traveeën, verhoogde kelder met graatgewelven uit de 18de eeuw op gordelbogen en centrale zuil van Doornikse steen.

Links, dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen; drie recente dakkapellen), jaarankers "16/ 48". Huidige lijstgevel uit de 19de eeuw in plaats van krulgevel in Vredeman de Vriesstijl met reliëfs in de boogvelden van de kruisvensters en beeldnis boven deur, zie schilderij van Jan Beerblock van 1788. Deze toestand is ook nog afgebeeld op de bouwvergunning van 1819 met betrekking tot het wijzigen van de bovenvensters tot huidige rechthoekige vensters op doorgetrokken lekdrempels. Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevel met eenvoudige rechthoekige openingen onder strek en op de bovenverdieping met afgeschuinde dagkanten; behouden kordonvormende lekdrempels op de tweede bouwlaag. Persiennes op de begane grond en in derde travee, rechthoekige deur in met bovenlicht en voetenschraper.

Interieur. Bordestrap in Lodewijk XVI-stijl met trappaal en leuning van mahoniehout (1787), gedeeltelijk ontworpen door schilder Jan Beerblock en uitgevoerd door meester-timmerman Carel van Assche en meester-smid van Oorenbeke. Op tweede bouwlaag aan tuinzijde, voormalig salon van het kleermakersambacht ingericht in classicistische stijl in 1779. Rechthoekige ruimte, ook ook op vensterpenanten geritmeerd door hoge gecanneleerde Corinthische pilasters waarop kroonlijst verfraaid met eier- en parellijsten en begrensd door uitspringende lijst met consoles en cassetten; op het plafond, centrale trompe-l'oeil- schildering van koepelgewelf met vier medaillons, uitgevoerd door Jan Beerblock; vleugeldeur in beschilderde omlijsting; op het deurstuk wapenschild van Brugge tussen twee putti met opschrift "ERKENT ONDERSTEUNT EN BESCHERMT HET AMBACHT SCHEPPERS 1779" en op de deurposten wapenschilden van onder- afdelingen van het ambacht; zwart marmeren schouw in Lodewijk XVI-stijl.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW000551.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr./1819, nr. 130/1836, nr. 40 en 84/1891, nr. 276/1927.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 18de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1991, nr. 16.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Zorg & zin voor kleur, Brugge, 1996, p. 89-82.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 383.
  • DUYCK R., Het Ambachtshuis van de Scheppers in Brugge, in Brugge die scone, XII, 1990, nr. 1, p. 8-9.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenhouwersdijk

Steenhouwersdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.