Samenstel van stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijngaardstraat
Locatie Wijngaardstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van twee stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk twee en één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), vermoedelijk met kern uit de 17de eeuw. Rechter pand in 1905 teruggebracht van twee naar één travee om de aanpalende poort (zie Wijngaardplein nummer 1) te verbreden; sinds 1918 volledig bij aanpalend weeshuis gevoegd. Verankerde en beschilderde, bakstenen tuitgevels met vlechtingen en schouderstukken op bepleisterde plint. Rechthoekige openingen onder strek; voorheen beluikte benedenvensters, zie duimen. De achtergevels zijn twee verankerde en beschilderde tuitgevels met schouderstukken. Bovenvensters, onder strekken en ontlastingsboog.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 233/1905, nr. 18/1918.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, mei 1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 440.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Minnewater en omgeving

Arsenaalstraat, Begijnhof, Katelijnevest, Minnewater, Noordstraat, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat,...

maakt deel uit van Wijngaardstraat

Wijngaardstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.