Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Minnewater en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
12941
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12941

Besluiten

Minnewater, Sashuis, woning, Kasteel de la Faille, godshuis De Vos, Begijnhof en Minnewaterkliniek
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3045

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Minnewater met omgeving te Brugge is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat alle gebouwen binnen de afbakening (met onder andere het als monument beschermde begijnhof, de Minnewaterkliniek, het godshuis De Vos, kasteel de la Faille, de Poertoren en het Sashuis), de waterloop, de beplantingen (onder meer het Minnewaterpark) en de bruggen (onder andere de als monument beschermde Minnewaterbrug). Het begijnhof werd ook beschermd als landschap.Waarden

Het Minnewater met omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, sociaal-culturele waarde

historische, historische, in casu architectuurhistorische, en sociaal-culturele waarde: Omwille van de beeldbepalende elementen als zijnde het water, de oevers, de beplantingen, de bruggen en de er zich bevindende monumenten;
omwille van de interessante gevelwanden die relevant zijn voor de evoluerende stedelijke architectuur te Brugge, die hier opklimt tot de 13de eeuw;
omwille van de belangrijke getuigenis die wordt geboden omtrent het sociaal-cultureel leven;
omwille van de industrieel-archeologische waarde als zijnde de restant van één der oudste waterwerken in de stad;
omwille van andere sociaal-culturele waarde die kan omschreven worden als stedebouwkundig , als zijnde een beeldbepalend landschap ontegensprekelijk verbonden met de Brugse binnenstad.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Minnewater en omgeving

Arsenaalstraat, Begijnhof, Katelijnevest, Minnewater, Noordstraat, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, Wijngaardstraat (Brugge)
Het Minnewater met omgeving bevindt zich in het zuiden van Brugge, tussen het begijnhof en de Begijne- en Katelijnevest in. Dit stadsdeel omvat onder meer het Minnewater met aansluitende beplantingen, het Minnewaterpark, het begijnhof en de voormalige Minnewaterkliniek.

Is de omvattende bescherming van

Administratieve zetel, infirmerie, kapel en woning van de grootjuffrouw

Begijnhof 30 (Brugge)
Geheel bestaande uit vier vleugels waarvan oudste opklimt tot het tweede kwart van de 14de eeuw, gerestaureerd in 2000. Het complex omvatte de administratieve zetel, infirmerie en kapel uit eerste helft 14de eeuw en de woning van de grootjuffrouw uit midden 17de eeuw met een uitgewerkte barokgevel.


Afsluitingsmuur met steunberen

Begijnhof (Brugge)
Achter nummers 13-15-17 afsluitingsmuur met steunberen, verlaagd in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 1 (Brugge)
Ten zuiden van de poort en erbij aanleunend, begijnenhuisje ingericht als museum, bestaande uit voor- en achterhuis palend aan de Reie, 18de eeuw(?) met oudere kern. Restauratie in 1997. Aan zuidzijde een binnentuintje met kleine pandgang uit de jaren 1930 en aansluitend bij nummer 3.


Begijnenhuis

Begijnhof 4 (Brugge)
Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, vierde kwart van de 16de eeuw(?)-17de eeuw, ingrijpende restauratie in 1957.


Begijnenhuis

Begijnhof 6 (Brugge)
Diephuis, dubbelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) opklimmend tot 13de-14de eeuw; wijzigingen vanaf het vierde kwart van de 16de eeuw en in de loop van de 18de eeuw. Restauratie in 1998-1999 en 2001-2002: onder meer vervangen in tweede travee van deur door venster.


Begijnenhuis

Begijnhof 8 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Breedhuis van drie/twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met 13de(?)-14de-eeuwse(?) kern. Restauratie in 2001-2002. 18de-eeuwse lijstgevel, steekboogvensters met vlakke bepleisterde omlijstingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 10 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje, van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eerste helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuis

Begijnhof 12 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje, van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje.. Breedhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), 17de eeuw. Restauratie in 1995. Verhoogde trapgevel (7 treden + topstuk): rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten en geblokte ontlastingsbogen.


Begijnenhuis

Begijnhof 14 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje en Marianis. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw in plaats van ouder huis. Restauratie in 1993-1994.


Begijnenhuis

Begijnhof 16, 16A (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Dubbelhuis, breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen en aansluitend diephuis onder respectievelijk schild- en zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd, zie gevelsteen "APRIL 1854".


Begijnenhuis

Begijnhof 18 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Tuitgevel met vlechtingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 26-28, 28A (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, 16de-17de eeuw met 18de-eeuwse aanpassingen, gerestaureerd in 1997. Lijstgevel in combinatie met tuitgevel voorzien van schouderstukken en vlechtingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 44 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1994. Lijstgevel met rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. De nagenoeg blinde zijgevel is een getande tuitgevel uitlopend in schoorsteen.


Begijnenhuis

Begijnhof 54 (Brugge)
Breedhuis van vier/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de eeuw. Restauratie in 1986. Alle muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Begane grond: rechthoekige deur en vensters, laatst genoemde met terugliggende lateien; het rechter venster heeft gekoppelde ontlastingsboogjes.


Begijnenhuis

Begijnhof 3 (Brugge)
Samenstel van breed- (17de eeuw) en diephuis (17de-19de eeuw) met afgeronde hoek onder zadeldaken, afgeknot boven diephuis (Vlaamse pannen). Restauratie in 1989 van de schoorsteen, in 1997 van gevels en daken: onder meer in Reiegevel blootleggen van vensteropeningen en blind maken. Tuitgevel met schouderstukken en lijstgevel van vier en vier traveeën en twee bouwlagen.


Begijnenhuis

Begijnhof 7 (Brugge)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 1855, zie gevelsteen. Restauratie in 1999. Vroeg voorbeeld van neo-Brugse stijl, lijstgevel met typerende travee-nissen onder steekboog en centraal een samengestelde spitsboog doorlopend tot in het dakvenster en versierd met eenvoudig maaswerk.


Begijnenhuis

Begijnhof 11 (Brugge)
Diephuis van vijf/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuws(?) met latere aanbouwen: links van 19de-20ste eeuw, rechts onder lessenaarsdak, 18de eeuw(?). Restauraties in 1983, 1993-1994.


Begijnenhuis

Begijnhof 13, 13A (Brugge)
Samenstel van breed- (eerste helft van de 17de eeuw) en achterliggend diephuis (19de eeuw) onder kruisende zadeldaken (leipannen). Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 15 (Brugge)
Enkelhuis op L-vormige plattegrond; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leipannen), circa 1600. In 17de-18de eeuw achteraan toevoegen van diephuis van één bouwlaag. Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 17 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Twee achter elkaar liggende breedhuizen: voorhuis van 17de-18de eeuw met 15de-16de-eeuwse kern, achterhuis van de 18de eeuw in het eerste kwart van de 19de eeuw aan de rechter kant verlengd, oudere kern. Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 26-28, 28A (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen, uit 16de-17de eeuw, gerestaureerd in 1997.


Begijnenhuis

Begijnhof 42 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eerste helft 20ste eeuw ter vervanging van 19de-eeuws huis in neogotische stijl.


Begijnenhuis

Begijnhof 52, 52A (Brugge)
Breedhuis van vier/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 17de(?)-18de-19de eeuw. Rechts 20ste-eeuwse aanbouw. Restauratie in 1986. Lijstgevel met tuitgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken boven de middentravee Rechthoekige vensters, sommige met afgeschuinde dagkanten, zoldervenster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis en klooster

Begijnhof 26-28, 28A, 22B (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen, uit de 16de-17de eeuw, gerestaureerd in 1997. Achterliggend kloostergebouwen in een historiserende stijl van 1937-1938 naar ontwerp van architect J. Viérin met aan de noordzijde dwarsvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak en vierzijdige toren onder tentdak tegen de eindgevel. Ommuurde kloostertuin met onder meer boomgaard en moestuin. Ten zuiden, aan de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, bakstenen poortgebouw met tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis met lager achterhuis

Begijnhof 46 (Brugge)
Diephuis met lager achterhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met rechts, aanbouw van breedhuis van één travee en één bouwlaag, zadeldaken (leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1989. Getande tuit- en lijstgevel met rechthoekige vensters, rechthoekige zolderluik in drielobbige nis, afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis met refter monasterium

Begijnhof 22B (Brugge)
Breedhuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuwse gevel, oudere kern(?).


Begijnhof

Begijnhof 1-18, 20-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)
De begijnenbeweging, ontstaan in de 12de eeuw, verspreidde zich weldra over heel Europa in de loop van de 13de eeuw, ondanks de tegenstand van de Rome. In de Lage Landen genoten de begijnen veelal de steun van de genoten van de plaatselijke adel en zelfs van sommige religieuzen. De algemene veroordeling van het begijnenwezen in 1311 werd hier na gunstig onderzoek opgeheven in 1328. Begijnhof van het gemengde type, met begraasd en beboomd binnenplein met populieren en lindes, omringende huizen en klooster.


Begijnhofbrug, ook Wijngaardbrug

Begijnhof (Brugge)
Begijnhofbrug, ook Wijngaardbrug, in 1297 vermeld als houten brug, ook nog bij Marcus Gerards; in 1692 vervangen door stenen brug zie huidig; smeedijzeren leuning van 1740 naar ontwerp van W. De Potter is versierd met druiventrossen en wijngaardranken (zie letterlijke interpretatie van "ten wijngaarden"). Drieledige boogbrug met gebruik van kalkzandsteen, 18de-eeuwse cartouches op de sluitstenen met opschrift "ANNO" en "1776". Vóór de brug : arduinen grenspaal.


Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije

Begijnhof 5 (Brugge)
Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije en gelegen in het oostelijk deel van het Begijnhof. Georiënteerde pseudo-basilicale kerk met gotische en barokke stijlkenmerken. De eerste vroeggotische kerk gaat terug tot midden 13de eeuw, meer bepaald het schip; het koor werd gebouwd omstreeks 1260-1300. Latere bouwfases in de 17de en vroege 18de eeuw.


Burgerhuis

Wijngaardstraat 28 (Brugge)
Breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Complex gebouwd in 1929-1930

Minnewater 15 (Brugge)
Neobarokgetint complex gebouwd in 1929-1930 naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge) en ter vervanging van eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels die volgens bouwaanvraag deel uitmaakten van het voormalige "Fraeyhuis", zie Minnewaterpark. "Kunstige Herstelling" van 2001 naar ontwerp van Groep Planning (Brugge).


Dopsconvent

Begijnhof 32-40 (Brugge)
Dopsconvent, in 1338 door Maria Dops gesticht ten behoeve van arme begijnen. Ten oosten van het huis van de grootjuffrouw, soort van beluik van vijf eenkamerwoningen, 15de-17de eeuw, toegankelijk via poortje. Restauratie in 1987. Huizen van elk twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Duiventil

Begijnhof (Brugge)
Duiventil van één bouwlaag onder zadeldak met tuitgevel en vensters met afgeschuinde dagkanten.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Arsenaalstraat 47, 51 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen van elk twee traveeën en één bouwlaag, opgetrokken in eerste helft 19de eeuw, gerestaureerd in 1975-1976 en nummer 49-51 in 1998-1999 naar ontwerp van architect J. De Laere (Brugge).


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Arsenaalstraat 57-63 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van vier woningen van respectievelijk drie/twee, twee, twee en twee/drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk vier lage huizen, opgetrokken tussen 1811 en 1830 op de plaats van (de afgebroken?) faiencefabriek Pulinx.


Gastenkwartier

Begijnhof 22, 22A (Brugge)
Gastenkwartier met uitzicht van twee panden onder meer ter vervanging van een achterin gelegen pand uit de 19de eeuw, samen negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), 1937-1938.


Godshuis De Vos

Noordstraat 4-8, 2B (Brugge)
Gesticht en gebouwd circa 1713-1715 door C. de Vos op deel van de tuin van zijn woonhuis aan Wijngaardplein. "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architecten A. Schrauwen en F. Delacourt (Brugge) voornamelijk met betrekking tot interieur van woningen. Oorspronkelijk zes, nu vier woongelegenheden rondom binnentuintje, aan straatzijde afgeboord door een in 1963 verlaagde muur met poortje; centrale kapel.


Hoekhuis

Wijngaardstraat 13-15 (Brugge)
Hoekpand van vier/twee + drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de tot de 17de eeuw, later verdeeld in twee woningen.


Huize Minnewater en conciërgewoning

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1-2, 1A (Brugge)
Huize Minnewater, in 1978 wordt beslist de kliniek in te richten als rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden, voorheen zogenaamd "Minnewaterkliniek". Ruim neogotisch complex van 1885-1892 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) dat zich over de hele straatlengte uitstrekt.


Kasteel de la Faille

Minnewater 4 (Brugge)
Het kasteel de la Faille is een landhuis in neogotische/ neo-Brugse stijl, naar ontwerp van architect Charles De Wulf (Brugge) gebouwd in 1893.


Klooster van de zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo

Wijngaardplein 1-2, 3A-B, Wijngaardstraat 35 (Brugge)
Voormalig klooster van de zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo, gefaseerd opgebouwd na hun aankomst in Brugge in 1851 en meteen deels gebruikt als bewaarschool opgericht door L. d'Hanin de Moerkerke en M.de Bie; tot op heden weeshuis. Vroegste Brugse voorbeeld van "burgerlijke neogotiek".


Minnewaterbrug

Begijnenvest (Brugge)
De Begijnen- en Katelijnevest zijn verbonden door de Minnewaterbrug, in 1311 opgetrokken als houten brug; huidige brug van 1739 naar ontwerp van de Brugse architect-beeldhouwer H. Pulinx senior.


Minnewaterpark

Minnewater 4 (Brugge)
Openbaar stadspark ten noorden begrensd door de Arsenaalstraat en het Wijngaardplein, ten oosten door Bakkersreitje, ten zuiden door de Minnewaterbrug en Katelijnevest en in het westen door een afgesloten deel van de Reie.


Opslagplaats

Begijnhof (Brugge)
Ten noorden van de kerk, breedhuis, gebruikt als opslagplaats, vijf traveeën en één bouwlaag onder plat dak, eerste helft van de 20ste eeuw. Gevelvlak verdeeld in twee brede rechthoekige spaarvelden.


Parallelle begijnenhuizen en kapel

Begijnhof 20 (Brugge)
Begijnenhuizen met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Parallelle diephuizen van samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadel- en schilddak (Vlaamse pannen en leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 2001. Tuitgevels met vlechtingen, rechthoekige en steekboogvormige muuropeningen. Links topgevel met venster in gordijnboognis met afgeschuinde dagkanten.


Pastorie van de Begijnhofparochie

Wijngaardplein 15 (Brugge)
Voormalige pastorie van de sinds de 13de eeuw opgerichte Begijnhofparochie - zoals gebruikelijk gelegen buiten het hof - zie op kaart van Popp (1865) met aanduiding van het zogenaamde "Maison curiale".


Poertoren

Begijnenvest (Brugge)
Vrijstaande toren, gebouwd in 1398-1401 door Jan Van Oudenaarde. Van de 15de tot het begin van de 20ste eeuw was de toren in gebruik als buskruitopslagplaats, zie benaming; in 1665 enkele jaren ingericht als voldermolen; kelders al voor 1785 gebruikt als ijskelder. Ronde, bakstenen toren van drie bouwlagen met een vlakke afdekking, aanpalend polygonaal traptorentje met tentdak en spleetvormige schietgaten.


Poortgebouw

Begijnhof (Brugge)
Marcus Gerards (1562) tekent een eenvoudig poortgebouw met daarvoor een houten brug. Heden overbouwde doorgang (huis nummer 2), aan straatzijde gevel van één travee en één bouwlaag gedateerd "17/76". Gerestaureerde polychromie in 1996.


Poortgebouw aan Sasbrug

Begijnhof (Brugge)
Poortgebouw aan Sasbrug, eventueel te identificeren als de zogenaamde "Koepoort". Bakstenen poort met gekanteelde poort uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Grote tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten onder een gevelsteen met opschrift "PRINSELIJK/BEGIJNHOF/TEN WIJNGAARDE/GESTICHT TEN JARE/MCCXXXXV".


Portiersterwoning

Begijnhof 2 (Brugge)
Ten noorden van de poort eraan palend, portiersterwoning van vijf traveeën op L-vormige plattegrond en één bouwlaag en onder zadeldaken (leipannen en Vlaamse pannen), 16de-17de-19de eeuw; in rechter vleugel doorgang van poortgebouw, achtergevel met aanbouw onder lessenaarsdak. 2000: restauratie van tuin- en Reiegevel.


Samenstel van drie stadswoningen

Wijngaardplein 16-17 (Brugge)
Oorspronkelijk samenstel van drie huizen van twee traveeën en één bouwlaag, en telkens voorzien van een dakvenster, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Samenstel van stadswoningen

Arsenaalstraat 53-55 (Brugge)
Samenstel van een breed- en diephuis van telkens twee (nummer 55 + twee) traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, nummer 53 oorspronkelijk gedateerd "1652".


Samenstel van stadswoningen

Noordstraat 1 (Brugge)
Samenstel van lage huisjes van telkens twee traveeën onder gemansardeerde zadeldaken, opgetrokken volgens spiegelbeeld.


Samenstel van stadswoningen

Wijngaardstraat 35 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk twee en één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), vermoedelijk met kern uit de 17de eeuw.


Samenstel van twee stadswoningen

Arsenaalstraat 43-45 (Brugge)
Samenstel van twee breedhuizen van twee/twee traveeën en twee bouwlagen onder manke zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw tot het eerste kwart van de 19de eeuw.


Sashuis

Wijngaardplein 14 (Brugge)
Gebouwd boven de sluis. Zeldzaam voorbeeld van stuw- en afsluitwerk voorzien van drie stuwgaten, waarvan één dichtgemetseld (links), één voorzien van ijzeren afsluitplaat (rechts) en centraal afgesloten door een houten deur met natuurstenen middenstijl. Vrijstaand pand, eertijds gebouwd in 1519 naar aanleiding van herbouw van het sluizencomplex met het oog op waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de binnenreien.


Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)
Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.


Stadswoning

Wijngaardplein 11-12 (Brugge)
Oorspronkelijk één breedhuis van vier + één travee en twee bouwlagen, mogelijk met kern uit de 17de eeuw, zie balklagen en dakconstructie met schaar- en nokgebinten.


Stadswoning

Wijngaardstraat 17 (Brugge)
Dubbel diephuis van drie/twee + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk gebouwd in 1624.


Stadswoning

Wijngaardstraat 23 (Brugge)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.


Stadswoning

Wijngaardstraat 25 (Brugge)
Diephuis van twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van "1704", zie de datering op de in 1971 vernieuwde tussendorpel van de ingang. Verankerde, bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk), gerestaureerd in 1970-1971 naar ontwerp van architect E. Vyncke (Brugge).


Stadswoning

Wijngaardstraat 33 (Brugge)
Samenstel van breed- en diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk met 17de-eeuwse kern doch verhoogd en verbouwd in 1939.


Stadswoningen

Minnewater 7-13 (Brugge)
Twee breedhuizen, telkens geplitst in twee woningen van respectievelijk twee, twee, vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect T. Raison (Brugge).


Stadswoningen

Wijngaardstraat 24-26 (Brugge)
Huizen van drie/drie (nummer 24) traveeën en drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Verbouwing van woonhuis tot horecazaak en twee woongelegenheden tijdens "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 naar ontwerp van architect E. Vyncke (Brugge).


Twee begijnenhuizen

Begijnhof 48-50 (Brugge)
Twee breedhuizen van respectievelijk vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak, in de middeleeuwen één gebouw, teruggaand tot de tweede helft van de 13de eeuw, zie dakgebinte. Waarschijnlijk circa 1600 opgesplitst en verbouwd; ingrijpende restauratie van de zijgevels tijdens het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw.


Twee begijnenhuizen

Begijnhof 9 (Brugge)
Twee achteruitliggende ongelijke, parallelle diephuizen toegankelijk via rechthoekige poortje links van nummer 11, 16de-17de-18de-eeuws met 13de-eeuwse kern; restauratie in 1981.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.