erfgoedobject

Begijnenhuis

bouwkundig element
ID
82303
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82303

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnenhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge
  Deze aanduiding is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnenhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Diephuis, dubbelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) opklimmend tot 13de-14de eeuw; wijzigingen vanaf het vierde kwart van de 16de eeuw en in de loop van de 18de eeuw. Restauratie in 1998-1999 en 2001-2002: onder meer vervangen in tweede travee van deur door venster. Voorgevel: tuitgevel met rechthoekige muuropeningen, natuurstenen onderdorpels en terugliggende lateien, afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen. Linker zijgevel, gemene muur van vroeger aanpalend huis met sporen van moerbalken en muurstijlen; kaarsnissen op de bovenverdieping waren blijkbaar per twee tussen de stijlen gegroepeerd. Voorts tegen de zijgevel, bijgebouw onder lessenaarsdak. De achtergevel is een puntgevel van drie traveeën met rechthoekige deur en vensters, sporen van oudere openingen.

Interieur. Ondiepe kelder met tongewelf. Bewaarde balklagen en sporen van verdwenen muurstijlen met korbelen. Op de begane grond, laatgotische zandstenen schouw, rechtstanden, versierd met hoofden van echtpaartje, dragen houten balk, boezem uitlopend op een troggewelf. Op de bovenverdieping een, tijdens de restauratie, vrijgekomen gotische zandstenen schouw met sporen van polychromie. Houten spiltrap naar de zolder versierd met ojiefprofiel. Dakconstructie met schaargebinten, tweede helft van de 18de eeuw.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 7 maart 2000.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 20.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Begijnenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82303 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.