Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhof, Brugge

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
80575
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/80575

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
definitieve opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De begijnenbeweging, ontstaan in de 12de eeuw, verspreidde zich weldra over heel Europa in de loop van de 13de eeuw, ondanks de tegenstand van de Rome. In de Lage Landen genoten de begijnen veelal de steun van de genoten van de plaatselijke adel en zelfs van sommige religieuzen. De algemene veroordeling van het begijnenwezen in 1311 werd hier na gunstig onderzoek opgeheven in 1328.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhof

Begijnhof 1-18, 20-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)
De begijnenbeweging, ontstaan in de 12de eeuw, verspreidde zich weldra over heel Europa in de loop van de 13de eeuw, ondanks de tegenstand van de Rome. In de Lage Landen genoten de begijnen veelal de steun van de genoten van de plaatselijke adel en zelfs van sommige religieuzen. De algemene veroordeling van het begijnenwezen in 1311 werd hier na gunstig onderzoek opgeheven in 1328. Begijnhof van het gemengde type, met begraasd en beboomd binnenplein met populieren en lindes, omringende huizen en klooster.

Is de omvattende vaststelling van

Administratieve zetel, infirmerie, kapel en woning van de grootjuffrouw

Begijnhof 30 (Brugge)
Geheel bestaande uit vier vleugels waarvan oudste opklimt tot het tweede kwart van de 14de eeuw, gerestaureerd in 2000. Het complex omvatte de administratieve zetel, infirmerie en kapel uit eerste helft 14de eeuw en de woning van de grootjuffrouw uit midden 17de eeuw met een uitgewerkte barokgevel.


Afsluitingsmuur met steunberen

Begijnhof (Brugge)
Achter nummers 13-15-17 afsluitingsmuur met steunberen, verlaagd in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 1 (Brugge)
Ten zuiden van de poort en erbij aanleunend, begijnenhuisje ingericht als museum, bestaande uit voor- en achterhuis palend aan de Reie, 18de eeuw(?) met oudere kern. Restauratie in 1997. Aan zuidzijde een binnentuintje met kleine pandgang uit de jaren 1930 en aansluitend bij nummer 3.


Begijnenhuis

Begijnhof 4 (Brugge)
Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, vierde kwart van de 16de eeuw(?)-17de eeuw, ingrijpende restauratie in 1957.


Begijnenhuis

Begijnhof 6 (Brugge)
Diephuis, dubbelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) opklimmend tot 13de-14de eeuw; wijzigingen vanaf het vierde kwart van de 16de eeuw en in de loop van de 18de eeuw. Restauratie in 1998-1999 en 2001-2002: onder meer vervangen in tweede travee van deur door venster.


Begijnenhuis

Begijnhof 8 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Breedhuis van drie/twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met 13de(?)-14de-eeuwse(?) kern. Restauratie in 2001-2002. 18de-eeuwse lijstgevel, steekboogvensters met vlakke bepleisterde omlijstingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 10 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje, van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eerste helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuis

Begijnhof 12 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje, van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje.. Breedhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), 17de eeuw. Restauratie in 1995. Verhoogde trapgevel (7 treden + topstuk): rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten en geblokte ontlastingsbogen.


Begijnenhuis

Begijnhof 14 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje en Marianis. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw in plaats van ouder huis. Restauratie in 1993-1994.


Begijnenhuis

Begijnhof 16, 16A (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Dubbelhuis, breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen en aansluitend diephuis onder respectievelijk schild- en zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd, zie gevelsteen "APRIL 1854".


Begijnenhuis

Begijnhof 18 (Brugge)
Begijnenhuis met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Tuitgevel met vlechtingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 26-28, 28A (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, 16de-17de eeuw met 18de-eeuwse aanpassingen, gerestaureerd in 1997. Lijstgevel in combinatie met tuitgevel voorzien van schouderstukken en vlechtingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 44 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1994. Lijstgevel met rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. De nagenoeg blinde zijgevel is een getande tuitgevel uitlopend in schoorsteen.


Begijnenhuis

Begijnhof 54 (Brugge)
Breedhuis van vier/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de eeuw. Restauratie in 1986. Alle muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Begane grond: rechthoekige deur en vensters, laatst genoemde met terugliggende lateien; het rechter venster heeft gekoppelde ontlastingsboogjes.


Begijnenhuis

Begijnhof 3 (Brugge)
Samenstel van breed- (17de eeuw) en diephuis (17de-19de eeuw) met afgeronde hoek onder zadeldaken, afgeknot boven diephuis (Vlaamse pannen). Restauratie in 1989 van de schoorsteen, in 1997 van gevels en daken: onder meer in Reiegevel blootleggen van vensteropeningen en blind maken. Tuitgevel met schouderstukken en lijstgevel van vier en vier traveeën en twee bouwlagen.


Begijnenhuis

Begijnhof 7 (Brugge)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 1855, zie gevelsteen. Restauratie in 1999. Vroeg voorbeeld van neo-Brugse stijl, lijstgevel met typerende travee-nissen onder steekboog en centraal een samengestelde spitsboog doorlopend tot in het dakvenster en versierd met eenvoudig maaswerk.


Begijnenhuis

Begijnhof 11 (Brugge)
Diephuis van vijf/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuws(?) met latere aanbouwen: links van 19de-20ste eeuw, rechts onder lessenaarsdak, 18de eeuw(?). Restauraties in 1983, 1993-1994.


Begijnenhuis

Begijnhof 13, 13A (Brugge)
Samenstel van breed- (eerste helft van de 17de eeuw) en achterliggend diephuis (19de eeuw) onder kruisende zadeldaken (leipannen). Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 15 (Brugge)
Enkelhuis op L-vormige plattegrond; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leipannen), circa 1600. In 17de-18de eeuw achteraan toevoegen van diephuis van één bouwlaag. Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 17 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Twee achter elkaar liggende breedhuizen: voorhuis van 17de-18de eeuw met 15de-16de-eeuwse kern, achterhuis van de 18de eeuw in het eerste kwart van de 19de eeuw aan de rechter kant verlengd, oudere kern. Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 26-28, 28A (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen, uit 16de-17de eeuw, gerestaureerd in 1997.


Begijnenhuis

Begijnhof 42 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eerste helft 20ste eeuw ter vervanging van 19de-eeuws huis in neogotische stijl.


Begijnenhuis

Begijnhof 52, 52A (Brugge)
Breedhuis van vier/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 17de(?)-18de-19de eeuw. Rechts 20ste-eeuwse aanbouw. Restauratie in 1986. Lijstgevel met tuitgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken boven de middentravee Rechthoekige vensters, sommige met afgeschuinde dagkanten, zoldervenster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis en klooster

Begijnhof 26-28, 28A, 22B (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen, uit de 16de-17de eeuw, gerestaureerd in 1997. Achterliggend kloostergebouwen in een historiserende stijl van 1937-1938 naar ontwerp van architect J. Viérin met aan de noordzijde dwarsvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak en vierzijdige toren onder tentdak tegen de eindgevel. Ommuurde kloostertuin met onder meer boomgaard en moestuin. Ten zuiden, aan de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat, bakstenen poortgebouw met tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis met lager achterhuis

Begijnhof 46 (Brugge)
Diephuis met lager achterhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met rechts, aanbouw van breedhuis van één travee en één bouwlaag, zadeldaken (leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1989. Getande tuit- en lijstgevel met rechthoekige vensters, rechthoekige zolderluik in drielobbige nis, afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis met refter monasterium

Begijnhof 22B (Brugge)
Breedhuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuwse gevel, oudere kern(?).


Begijnhofbrug, ook Wijngaardbrug

Begijnhof (Brugge)
Begijnhofbrug, ook Wijngaardbrug, in 1297 vermeld als houten brug, ook nog bij Marcus Gerards; in 1692 vervangen door stenen brug zie huidig; smeedijzeren leuning van 1740 naar ontwerp van W. De Potter is versierd met druiventrossen en wijngaardranken (zie letterlijke interpretatie van "ten wijngaarden"). Drieledige boogbrug met gebruik van kalkzandsteen, 18de-eeuwse cartouches op de sluitstenen met opschrift "ANNO" en "1776". Vóór de brug : arduinen grenspaal.


Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije

Begijnhof 5 (Brugge)
Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije en gelegen in het oostelijk deel van het Begijnhof. Georiënteerde pseudo-basilicale kerk met gotische en barokke stijlkenmerken. De eerste vroeggotische kerk gaat terug tot midden 13de eeuw, meer bepaald het schip; het koor werd gebouwd omstreeks 1260-1300. Latere bouwfases in de 17de en vroege 18de eeuw.


Dopsconvent

Begijnhof 32-40 (Brugge)
Dopsconvent, in 1338 door Maria Dops gesticht ten behoeve van arme begijnen. Ten oosten van het huis van de grootjuffrouw, soort van beluik van vijf eenkamerwoningen, 15de-17de eeuw, toegankelijk via poortje. Restauratie in 1987. Huizen van elk twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Duiventil

Begijnhof (Brugge)
Duiventil van één bouwlaag onder zadeldak met tuitgevel en vensters met afgeschuinde dagkanten.


Gastenkwartier

Begijnhof 22, 22A (Brugge)
Gastenkwartier met uitzicht van twee panden onder meer ter vervanging van een achterin gelegen pand uit de 19de eeuw, samen negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), 1937-1938.


Opslagplaats

Begijnhof (Brugge)
Ten noorden van de kerk, breedhuis, gebruikt als opslagplaats, vijf traveeën en één bouwlaag onder plat dak, eerste helft van de 20ste eeuw. Gevelvlak verdeeld in twee brede rechthoekige spaarvelden.


Parallelle begijnenhuizen en kapel

Begijnhof 20 (Brugge)
Begijnenhuizen met voortuintje van het binnenhof gescheiden door een bakstenen muur met korfboogpoortje. Parallelle diephuizen van samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadel- en schilddak (Vlaamse pannen en leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 2001. Tuitgevels met vlechtingen, rechthoekige en steekboogvormige muuropeningen. Links topgevel met venster in gordijnboognis met afgeschuinde dagkanten.


Poortgebouw

Begijnhof (Brugge)
Marcus Gerards (1562) tekent een eenvoudig poortgebouw met daarvoor een houten brug. Heden overbouwde doorgang (huis nummer 2), aan straatzijde gevel van één travee en één bouwlaag gedateerd "17/76". Gerestaureerde polychromie in 1996.


Poortgebouw aan Sasbrug

Begijnhof (Brugge)
Poortgebouw aan Sasbrug, eventueel te identificeren als de zogenaamde "Koepoort". Bakstenen poort met gekanteelde poort uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Grote tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten onder een gevelsteen met opschrift "PRINSELIJK/BEGIJNHOF/TEN WIJNGAARDE/GESTICHT TEN JARE/MCCXXXXV".


Portiersterwoning

Begijnhof 2 (Brugge)
Ten noorden van de poort eraan palend, portiersterwoning van vijf traveeën op L-vormige plattegrond en één bouwlaag en onder zadeldaken (leipannen en Vlaamse pannen), 16de-17de-19de eeuw; in rechter vleugel doorgang van poortgebouw, achtergevel met aanbouw onder lessenaarsdak. 2000: restauratie van tuin- en Reiegevel.


Twee begijnenhuizen

Begijnhof 48-50 (Brugge)
Twee breedhuizen van respectievelijk vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak, in de middeleeuwen één gebouw, teruggaand tot de tweede helft van de 13de eeuw, zie dakgebinte. Waarschijnlijk circa 1600 opgesplitst en verbouwd; ingrijpende restauratie van de zijgevels tijdens het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw.


Twee begijnenhuizen

Begijnhof 9 (Brugge)
Twee achteruitliggende ongelijke, parallelle diephuizen toegankelijk via rechthoekige poortje links van nummer 11, 16de-17de-18de-eeuws met 13de-eeuwse kern; restauratie in 1981.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Begijnhof

Begijnhof 1-18, 20-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.