Beschermd monument

Begijnhof

Beschermd monument van tot heden

ID
13738
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13738

Besluiten

Minnewater, Sashuis, woning, Kasteel de la Faille, godshuis De Vos, Begijnhof en Minnewaterkliniek
definitieve beschermingsbesluiten: 04-07-1996  ID: 3045

Beschrijving

Het Begijnhof te Brugge, is beschermd als monument, met uitzondering van de Begijnhofbrug.Waarden

Het Begijnhof te Brugge, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een in de 13de eeuw opgerichte parochie waarbij de kerk en bijgebouwen, afgeschermd door een muur, nog steeds één harmonieus geheel vormen.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een in de 13de eeuw opgerichte parochie waarbij de kerk en bijgebouwen, afgeschermd door een muur, nog steeds één harmonieus geheel vormen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Begijnhof

Begijnhof 1-18, 20-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)
De begijnenbeweging, ontstaan in de 12de eeuw, verspreidde zich weldra over heel Europa in de loop van de 13de eeuw, ondanks de tegenstand van de Rome. In de Lage Landen genoten de begijnen veelal de steun van de genoten van de plaatselijke adel en zelfs van sommige religieuzen. De algemene veroordeling van het begijnenwezen in 1311 werd hier na gunstig onderzoek opgeheven in 1328.

Is de omvattende bescherming van

Administratieve zetel, infirmerie, kapel en woning van de grootjuffrouw van het begijnhof

Begijnhof 30 (Brugge)
Geheel bestaande uit vier vleugels waarvan oudste opklimt tot het tweede kwart van de 14de eeuw; restauratie in 2000. Omvatte de "administratieve zetel", infirmerie en kapel en de woning van de grootjuffrouw.


Afsluitingsmuur met steunberen

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Achter nummers 13-15-17 afsluitingsmuur met steunberen, verlaagd in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 1 (Brugge)
Ten zuiden van de poort en erbij aanleunend, begijnenhuisje ingericht als museum, bestaande uit voor- en achterhuis palend aan de Reie, 18de eeuw(?) met oudere kern. Restauratie in 1997. Aan zuidzijde een binnentuintje met kleine pandgang uit de jaren 1930 en aansluitend bij nummer 3.


Begijnenhuis

Begijnhof 4 (Brugge)
Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, vierde kwart van de 16de eeuw(?)-17de eeuw, ingrijpende restauratie in 1957.


Begijnenhuis

Begijnhof 6 (Brugge)
Diephuis, dubbelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) opklimmend tot 13de-14de eeuw; wijzigingen vanaf het vierde kwart van de 16de eeuw en in de loop van de 18de eeuw. Restauratie in 1998-1999 en 2001-2002: onder meer vervangen in tweede travee van deur door venster.


Begijnenhuis

Begijnhof 8 (Brugge)
Breedhuis van drie/twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), met 13de(?)-14de-eeuwse(?) kern. Restauratie in 2001-2002. 18de-eeuwse lijstgevel, steekboogvensters met vlakke bepleisterde omlijstingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 10 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eerste helft van de 19de eeuw.


Begijnenhuis

Begijnhof 12 (Brugge)
Breedhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), 17de eeuw. Restauratie in 1995. Verhoogde trapgevel (7 treden + topstuk): rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten en geblokte ontlastingsbogen.


Begijnenhuis

Begijnhof 14 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw in plaats van ouder huis. Restauratie in 1993-1994.


Begijnenhuis

Begijnhof 16 (Brugge)
Dubbelhuis, breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen en aansluitend diephuis onder respectievelijk schild- en zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd, zie gevelsteen "APRIL 1854".


Begijnenhuis

Begijnhof 18 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Tuitgevel met vlechtingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 22A (Brugge)
Breedhuis met dubbelhuisopstand van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw met 18de-eeuwse aanpassingen. Restauratie in 1997. Lijstgevel in combinatie met tuitgevel voorzien van schouderstukken en vlechtingen.


Begijnenhuis

Begijnhof 44 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1994. Lijstgevel met rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. De nagenoeg blinde zijgevel is een getande tuitgevel uitlopend in schoorsteen.


Begijnenhuis

Begijnhof 54 (Brugge)
Breedhuis van vier/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de eeuw. Restauratie in 1986. Alle muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Begane grond: rechthoekige deur en vensters, laatst genoemde met terugliggende lateien; het rechter venster heeft gekoppelde ontlastingsboogjes.


Begijnenhuis

Begijnhof 3 (Brugge)
Samenstel van breed- (17de eeuw) en diephuis (17de-19de eeuw) met afgeronde hoek onder zadeldaken, afgeknot boven diephuis (Vlaamse pannen). Restauratie in 1989 van de schoorsteen, in 1997 van gevels en daken: onder meer in Reiegevel blootleggen van vensteropeningen en blind maken. Tuitgevel met schouderstukken en lijstgevel van vier en vier traveeën en twee bouwlagen.


Begijnenhuis

Begijnhof 7 (Brugge)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 1855, zie gevelsteen. Restauratie in 1999. Vroeg voorbeeld van neo-Brugse stijl, lijstgevel met typerende travee-nissen onder steekboog en centraal een samengestelde spitsboog doorlopend tot in het dakvenster en versierd met eenvoudig maaswerk.


Begijnenhuis

Begijnhof 11 (Brugge)
Diephuis van vijf/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuws(?) met latere aanbouwen: links van 19de-20ste eeuw, rechts onder lessenaarsdak, 18de eeuw(?). Restauraties in 1983, 1993-1994.


Begijnenhuis

Begijnhof 13 (Brugge)
Samenstel van breed- (eerste helft van de 17de eeuw) en achterliggend diephuis (19de eeuw) onder kruisende zadeldaken (leipannen). Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 15A-B (Brugge)
Enkelhuis op L-vormige plattegrond; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leipannen), circa 1600. In 17de-18de eeuw achteraan toevoegen van diephuis van één bouwlaag. Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 17 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leipannen). Twee achter elkaar liggende breedhuizen: voorhuis van 17de-18de eeuw met 15de-16de-eeuwse kern, achterhuis van de 18de eeuw in het eerste kwart van de 19de eeuw aan de rechter kant verlengd, oudere kern. Restauratie in 1984.


Begijnenhuis

Begijnhof 22A (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1997.


Begijnenhuis

Begijnhof 42 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), eerste helft 20ste eeuw ter vervanging van 19de-eeuws huis in neogotische stijl.


Begijnenhuis

Begijnhof 52, 52A (Brugge)
Breedhuis van vier/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 17de(?)-18de-19de eeuw. Rechts 20ste-eeuwse aanbouw. Restauratie in 1986. Lijstgevel met tuitgevel voorzien van vlechtingen en schouderstukken boven de middentravee Rechthoekige vensters, sommige met afgeschuinde dagkanten, zoldervenster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis

Begijnhof 22B (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen en Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1997. Lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen. Rechthoekige deur en vensters.


Begijnenhuis met lager achterhuis

Begijnhof 46 (Brugge)
Diephuis met lager achterhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, met rechts, aanbouw van breedhuis van één travee en één bouwlaag, zadeldaken (leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1989. Getande tuit- en lijstgevel met rechthoekige vensters, rechthoekige zolderluik in drielobbige nis, afgeschuinde dagkanten.


Begijnenhuis met refter monasterium

Begijnhof 22B (Brugge)
Breedhuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 18de-eeuwse gevel, oudere kern(?).


Begijnenhuizen en duiventil

Begijnhof 8-20 (Brugge)
Deze huizen hebben voortuintjes van het binnenhof gescheiden door bakstenen muur en toegankelijk via korfboogpoortjes met afgeschuinde dagkanten, 1937-1939.


Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije

Begijnhof 5 (Brugge)
Begijnhofkerk toegewijd aan de Heilige Elisabeth van Hongarije en gelegen in het oostelijk deel van het Begijnhof. Georiënteerde pseudo-basilicale kerk met gotische en barokke stijlkenmerken. De eerste vroeggotische kerk gaat terug tot midden 13de eeuw.


Dopsconvent

Begijnhof 36 (Brugge)
Dopsconvent, in 1338 door Maria Dops gesticht ten behoeve van arme begijnen. Ten oosten van het huis van de grootjuffrouw, soort van beluik van vijf eenkamerwoningen, 15de-17de eeuw, toegankelijk via poortje. Restauratie in 1987. Huizen van elk twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Gastenkwartier

Begijnhof 22, 22A (Brugge)
Gastenkwartier met uitzicht van twee panden onder meer ter vervanging van een achterin gelegen pand uit de 19de eeuw, samen negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), 1937-1938.


Huize Minnewater en conciërgewoning

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1-2, 1A (Brugge)
Huize Minnewater, in 1978 wordt beslist de kliniek in te richten als rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden, voorheen zogenaamd "Minnewaterkliniek". Ruim neogotisch complex van 1885-1892 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) dat zich over de hele straatlengte uitstrekt.


Monasterium

Begijnhof 26-28, 22B (Brugge)
Monasterium, met oude bebouwing aan het binnenplein en aansluitend bij nummers 22c-28 kloostercomplex van 1937-1938 bestaande uit een dwarsvleugel en een pandgang.


Opslagplaats

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Ten noorden van de kerk, breedhuis, gebruikt als opslagplaats, vijf traveeën en één bouwlaag onder plat dak, eerste helft van de 20ste eeuw. Gevelvlak verdeeld in twee brede rechthoekige spaarvelden.


Parallelle begijnenhuizen en kapel

Begijnhof 20 (Brugge)
Parallelle diephuizen van samen zes/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadel- en schilddak (Vlaamse pannen en leipannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 2001. Tuitgevels met vlechtingen, rechthoekige en steekboogvormige muuropeningen. Links topgevel met venster in gordijnboognis met afgeschuinde dagkanten.


Pastorie van de Begijnhofparochie

Wijngaardplein 15 (Brugge)
Voormalige pastorie van de sinds de 13de eeuw opgerichte Begijnhofparochie - zoals gebruikelijk gelegen buiten het hof - zie op kaart van Popp (1865) met aanduiding van het zogenaamde "Maison curiale".


Poortgebouw

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Marcus Gerards (1562) tekent een eenvoudig poortgebouw met daarvoor een houten brug. Heden overbouwde doorgang (huis nummer 2), aan straatzijde gevel van één travee en één bouwlaag gedateerd "17/76". Gerestaureerde polychromie in 1996.


Poortgebouw aan Sasbrug

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Poortgebouw aan Sasbrug, eventueel te identificeren als de zogenaamde "Koepoort". Bakstenen poort met gekanteelde poort uit het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw. Grote tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten onder een gevelsteen met opschrift "PRINSELIJK/BEGIJNHOF/TEN WIJNGAARDE/GESTICHT TEN JARE/MCCXXXXV".


Portiersterwoning

Begijnhof 2 (Brugge)
Ten noorden van de poort eraan palend, portiersterwoning van vijf traveeën op L-vormige plattegrond en één bouwlaag en onder zadeldaken (leipannen en Vlaamse pannen), 16de-17de-19de eeuw; in rechter vleugel doorgang van poortgebouw, achtergevel met aanbouw onder lessenaarsdak. 2000: restauratie van tuin- en Reiegevel.


Twee begijnenhuizen

Begijnhof 48-50 (Brugge)
Twee breedhuizen van respectievelijk vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak (Vlaamse pannen), in de middeleeuwen één gebouw, wellicht teruggaand tot 13de-14de eeuw, zie gebinte, waarschijnlijk circa 1600 opgesplitst, zie dwarsmuur en schoorsteen en verbouwd onder meer zie linker zijgevel; eerste kwart van de 20ste eeuw: ingrijpende restauratie van de zijgevels.


Twee begijnenhuizen

Begijnhof 9 (Brugge)
Twee achteruitliggende ongelijke, parallelle diephuizen toegankelijk via rechthoekige poortje links van nummer 11, 16de-17de-18de-eeuws met 13de-eeuwse kern; restauratie in 1981.