Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 54, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van vier/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), 16de eeuw. Restauratie in 1986. Alle muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Begane grond: rechthoekige deur en vensters, laatst genoemde met terugliggende lateien; het rechter venster heeft gekoppelde ontlastingsboogjes. Op de bovenverdieping: linker venster, oorspronkelijk uitgewerkt als bolkozijn, en klein steekboogvenster. Dakvenster met rechthoekige venster in korfboognis. Linker zijgevel/ Prof. Dr. J.Sebrechtsstraat. Links van nummer 54 stond tot de aanleg van de Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat nog een huis. Verankerde bakstenen tuitgevel uitlopend in schoorsteenschacht, vernieuwd, vermoedelijk circa 1890 bij aanleg van de straat. Blinde muuropeningen in korf- en spitsboognissen. De achtergevel: verankerde bakstenen lijstgevel met rechthoekige muuropeningen en sporen van oudere, tudorboogdeur met afgeschuinde dagkanten en zandstenen bolkozijn als bovenlicht.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie met schaargebinten. Eenvoudige laatgotische en 18de-eeuwse schouw op de begane grond. Links: blinde muur met gedichte korfboogdeur.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000067.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 24.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-17, 2-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.