erfgoedobject

Begijnenhuis

bouwkundig element
ID
82328
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82328

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

Beschrijving

Samenstel van breed- (eerste helft van de 17de eeuw) en achterliggend diephuis (19de eeuw) onder kruisende zadeldaken (leipannen). Restauratie in 1984. Voorhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen. Middelste travee van de lijstgevel geaccentueerd door dakvenster met tuitgeveltje: luik in rondboognis met afgeschuinde dagkanten en laatgotisch maaswerk. Rechthoekige 18de-eeuwse muuropeningen: vensters rechts op de begane grond met sporen van vlakke omlijsting en sluitsteen; vier rechter bovenvensters, oorspronkelijk met tussenstijl, hebben afgeschuinde dagkanten en terugliggende zandstenen latei. Zijgevel: tuitgevel voorzien van rechthoekig venster met houten latei en zandstenen onderdorpel.

Interieur. Bewaarde balklagen. Symmetrische 18de-eeuwse ruimteverdeling en -versiering: schouwen en ingemaakte kasten. Engelse trap uit de eerste helft van de 19de eeuw. Dakconstructie met schaar- en nokgebinten.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976; Nota, 1980.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 21.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82328 (Geraadpleegd op 22-06-2021)