erfgoedobject

Godshuis Van Paemel

bouwkundig element
ID
82487
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82487

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Godshuis "VAN PAEMEL". Gesticht door Jan van Paemel in 1664. Eerste steenlegging op 21 mei 1669. Voltooid in 1670. Het huidige uitzicht resulteert van grondige restauratiewerken in 1987 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge): de drie huisjes worden omgevormd tot twee woningen en deuren worden gedicht.

Rij van oorspronkelijk drie woningen, van één bouwlaag, nu twee van telkens twee traveeën onder zadeldak (leipannen). Vlaamse gevels van verankerde baksteen, witbeschilderd boven een zwarte plint. Muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Verlaagde rechthoekige vensters waarboven een dakvenster met een per baksteenlaag getrapte tuitgevel en rondboognis met driepasmaaswerk, op de borstwering nieuwe wapenschilden van de stichter. Korfboogdeuren met afgeschuinde dagkanten waarboven een betralied bovenlicht. De schoorsteenschachten localiseren de vroegere wooneenheden.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, mei 1976.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 41.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 156.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Van Paemel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82487 (Geraadpleegd op )