Godshuis Van Paemel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kammakersstraat
Locatie Kammakersstraat 7-11, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Van Paemel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Godshuizen Blindekens, Marius Voet en Van Paemel

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Voormalig Godshuis "VAN PAEMEL". Gesticht door Jan van Paemel in 1664. Eerste steenlegging op 21 mei 1669. Voltooid in 1670. Het huidige uitzicht resulteert van grondige restauratiewerken in 1987 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge): de drie huisjes worden omgevormd tot twee woningen en deuren worden gedicht.

Rij van oorspronkelijk drie woningen, van één bouwlaag, nu twee van telkens twee traveeën onder zadeldak (leipannen). Vlaamse gevels van verankerde baksteen, witbeschilderd boven een zwarte plint. Muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Verlaagde rechthoekige vensters waarboven een dakvenster met een per baksteenlaag getrapte tuitgevel en rondboognis met driepasmaaswerk, op de borstwering nieuwe wapenschilden van de stichter. Korfboogdeuren met afgeschuinde dagkanten waarboven een betralied bovenlicht. De schoorsteenschachten localiseren de vroegere wooneenheden.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, mei 1976.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 41.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 156.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kammakersstraat

Kammakersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.