Geografisch thema

Kammakersstraat

ID
10375
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10375

Beschrijving

Van Smedenstraat naar Lane. Gekasseide straat met recht tracé. De straatnaam herinnert aan het ambacht van de kammenmakers of vervaardigers van kammen voor de weefgetouwen.

Het straatbeeld wijzigt grondig na de brand van 1415. Marcus Gerards (1562) tekent een volgebouwde straat op, met grotere hoekpanden aan de Smedenstraat. De westzijde is sinds de 17de eeuw bijna volledig ingenomen door de godshuizen "Van Pamel", "Voet" en "Blindekens". Doorgang tussen de huisjes "Voet" en "Blindekens" leidt tussen de omsloten hofjes, het koor en de zijgevel van de kapel van de Blindekens naar de Kreupelenstraat. De oostzijde wordt ingenomen door een schoolgebouw dat tot aan de Paalstraat reikt; op Poppkaart (1865) wordt deze school aangeduid als "Ecole Gardienne Louise Marie", nu centrum voor deeltijds kunstonderwijs. De uitbreiding van het schoolcomplex naar ontwerp van architect A. Depauw (Brugge) vergde de afbraak, in 1909, van de godshuizen "Soutieu". Dit uit zes woningen bestaande godshuis werd herbouwd in Maagdendal. Voorts weinig innovatieve nieuwbouw uit de eerste helft van de 20ste eeuw zie nummer 1 (circa 1970), nummer 3, nummer 12, nummer 14, nummer 16, nummer 37, nummer 39. Nummer 5 (1955) met behoud van oude kern zie bewaarde balklagen en dakconstructie werd in 2001 vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge).

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2102/2001.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 229/1909, nummer 576/1955.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 156-157.
  • RYCKAERT M., De omvang van de "grote brand" te Brugge in 1415, in Biekorf, LXXVI, 1975-1976, p. 23-29.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kammakersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10375 (Geraadpleegd op )