Samenstel van eclectische burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Gulden-Vlieslaan
Locatie Gulden-Vlieslaan 17, 18, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle travee en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens spiegelend schema in 1896 naar ontwerp van "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES", zie inscriptie in plint; bouwplan slechts gedeeltelijk uitgevoerd. In 1934 gewijzigd aan nummer 17 door het toevoegen van de erkervormige uitbouw (tweede bouwlaag) naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) en door het inbrengen van een garagepoort in het souterrain. Bakstenen lijstgevels, afgeboord door latere houten kroonlijst. Picturaal effect door de opvallende verwerking van natuursteen voor de geprofileerde omlijstingen van de openingen, banden ter hoogte van de dorpels, kroonlijsten, kordons en modillons. Ornamenten met de nodige interpretatie ontleend aan de neobarok en het neoclassicisme. Rechter travee van nummer 18 benadrukt door rondboogvensters op de verhoogde begane grond en tweede bouwlaag, tweelicht op de lagere derde bouwlaag en bekronende dakkapel tussen vleugelstukken onder een gebroken fronton met hanenkam. Getralied bolkozijn boven de deur, beide in een vrij zware omlijsting. Schrijnwerk van de vensters niet origineel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 174/1896, nummer 788/1934.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gulden-Vlieslaan

Gulden-Vlieslaan (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.