erfgoedobject

Klooster van de zusters dominicanessen Engelendaele

bouwkundig element
ID
82832
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82832

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Engelendale". Klooster van de zusters dominicanessen. Complex met drie binnentuinen, dat zich uitstrekt tot in Sint-Clarastraat, eertijds zogenaamd "'t Walleke" en in 1861 door de zusters gekocht van de broeders xaverianen. In 1865, bouw van nieuw klooster waarvan kapel in 1867 wordt ingewijd. In 1992-1994, sloop - op de kapel na - van de oude kloostergebouwen en oprichting van een nieuw klooster naar ontwerp van door architect G. Debruyne (Brugge), uitgebreid met rust- en verzorgingstehuis voor oudere zusters. De nieuwbouw, met integratie van de kapel uit de tweede helft van de 19de eeuw, ontwikkelt zich enerzijds rondom een gesloten binnentuin en creëert zo een openheid tussen semi-publieke functies, de bidruimte en het administratieve blok; een tweede (halfopen) tuin geeft een visuele binding tussen deze laatste functies en de private gemeenschappelijke ruimten van de gemeenschap. Door de transparante onderbouw van de vleugels kunnen de drie tuinen toch op mekaar inspelen. Circulatie is opgevat als pandgang, behalve aan Vlamingdam waar gang zich verlegt naar straatzijde. Laatst genoemde gevel is horizontaal opgebouwd door beglaasde begane grond met als het ware schragende vensteropeningen; bovenverdieping door achteruitliggende glasramen quasi zwevend ten opzichte van dakrand.

Ingebouwde, bakstenen kapel van 1865. Eénbeukige ruimte van vier traveeën, afgesloten door halfrond koor. Interieur volledig witgeschilderd. Mobilair. Eikenhouten 19de-eeuws altaar, gebeeldhouwd door H. Pickery. Glasramen afkomstig uit het klooster van Erwetegem, koperen art-decokruisweg. Schilderijen. 17de-eeuws schilderij met voorstelling van patrones Margareta van Castello toegewezen aan Antwerpse schilder H. Maes.

  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, pagina's 145-151.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Klooster van de zusters dominicanessen Engelendaele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82832 (Geraadpleegd op )