erfgoedobject

17de-eeuws burgerhuis

bouwkundig element
ID: 82914   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82914

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Barokke trapgevel met cartouches ANNO / 1632 / HUYS GHENAEMT / DE GOUDEN HANDT. Kern teruggaand tot de 15de tot 16de eeuw; aanpassen van de muuropeningen in de loop van de 19de tot de 20ste eeuw. In zijn huidige vorm, verankerde roodbeschilderde trapgevel (8 treden + topstuk) boven een grijze plint. Belijnende zandstenen kordonvormende lekdrempels en overkragende bovenbouw op geblokte rondboogfries met uitgewerkte kraagstenen. De twee linker benedenvensters hebben een afgeschuinde dagkant. Middelste bovenvensters gevat in rondboognissen met afgeschuinde dagkanten hadden waarschijnlijk een middenstijl, zie tweeledige bovendorpel. Rondboognis met vlakke bakstenen omlijsting in de top. Voetenschraper. De achtergevel is een verankerde bakstenen tuitgevel, rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten en ontlastingsboog, kleine roedeverdeling, op de begane grond sporen van oudere openingen, zie zandstenen lateien. 20ste-eeuws tuinhuisje uitkragend over de rei en steunend op drie korfbogen aanzettend op zware consoles. Kaaimuur gedeeltelijk van natuursteen; metalen ringen.

Interieur. Bewaarde balkagen, houten slingertrap met trappaal in Lodewijk XVI-stijl. Dakconstructie met laatmiddeleeuwse sporenkap verbonden door één hanenbalk, schaargebinten, telmerken.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, oktober 1982.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 107.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 17de-eeuws burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82914 (Geraadpleegd op 09-07-2020)