Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Annarei
Locatie Sint-Annarei 25, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van 1553 tot 1977 deel uitmakend van de brouwerij "Aigle-Belgica", nu woonhuis. In zijn huidige vorm: imposant herenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en drie bouwlagen onder twee evenwijdig lopende schilddaken. Fasegewijs tot stand gekomen. Huidige middentravee en drie rechter traveeën vervangen in 1850 een eenvoudige lijstgevel met tudorboogpoort. De drie linker traveeën vervangen naar ontwerp van architect R. Buyck (Brugge) de 17de-eeuwse tuitgevel en krijgen een een zelfde ordonnnantie als de rechter travee. Bepleisterde en geelbeschilderde neoclassicistische lijstgevel boven een opengewerkte grijze plint. Strakke gevelgeleding door middel van de gekorniste puilijst, kordonvormende lekdrempels, kordons en kroonlijst op houten klossen waaronder een tandlijst. Rechthoekig vensters in geriemde omlijsting, op de tweede bouwlaag gemarkeerd door een kroonlijst. Middenrisaliet: rondboogpoort in geblokte omlijsting; aansluitend balusterbalkon op modillons voor het deurvenster onder kroonlijst op modillons. 19de-eeuws schrijnwerk en persiennes voor de benedenvensters.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 3/1850, nummer 186/1882.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 333 (hier onder nummer 24).
  • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 17.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Annarei

Sint-Annarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.