Herenhuis, gedateerd 1897

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Wapenplaats
Locatie Wapenplaats 14, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis, gedateerd 1897

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wakken

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis, gedateerd "1897" zie gevelsteen in de arduinen plint rechts van de deur. Het pand is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, beschermd bij M.B. van 14/01/1998. Volgens het kadaster wordt circa 1884 achter het woonhuis een leerlooierij gevestigd.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zwarte (mechanische) pannen. Bepleisterde en grijsbeschilderde, neoclassicistische lijstgevel met imitatievoegen op de begane grond. Horizontalisme, in de hand gewerkt door gebruik van arduinen kordons en hoofdgestel met versierde consoles en casementen. Op de begane grond eenvoudige rechthoekige muuropeningen en een fraai uitgewerkte vleugeldeur. Op de verdieping hebben de vensters een geprofileerde omlijsting met versierde sluitstenen geflankeerd door bloemmotieven, festoenen op de borstwering.

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW2039.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wakken, 1884/15.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wakken

Kapellestraat, Kasteeldreef, Kraaistraat, Mandelstraat, Oostdreef, Wapenplaats (Dentergem)

maakt deel uit van Wapenplaats

Wapenplaats (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.