Herberg De Zwaan en mouterij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Wapenplaats
Locatie Wapenplaats 39, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg De Zwaan en mouterij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wakken

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen, mouterijen
Datering19de eeuw

Beschrijving

Voormalige herberg "De Zwaan" en mouterij, laatste pand van de Wapenplaats aansluitend bij de Markegemstraat. Het pand is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, beschermd bij M.B. van 14/01/1998.

Reeds vermeld in 1721, in de 19de en 20ste eeuw speelt het café een rol in het gemeenschapsleven (onder meer vestiging van een toneelvereniging). Het café krijgt achtereenvolgens de namen "Hotel de Flandre" en "Flandria". Rijwoning van twee bouwlagen en zes traveeën onder zadeldak (mechanische pannen) met rechts een koetsdoorgang. 19de-eeuws uitzicht maar wellicht met oudere kern. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met imitatievoegen boven een grijze plint. Rechthoekige muuropeningen, vensters met vlakke omlijstingen.

Achterliggende bakstenen gebouwen van de voormalige mouterij gegroepeerd rond een geasfalteerde binnenplaats.

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW2039.
  • DESMET J., Over café's gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 61-63.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wakken

Kapellestraat, Kasteeldreef, Kraaistraat, Mandelstraat, Oostdreef, Wapenplaats (Dentergem)

maakt deel uit van Wapenplaats

Wapenplaats (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.