erfgoedobject

Vrijstaande interbellumvilla

bouwkundig element
ID
86696
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86696

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ieperstraat nr. 75/ Manestraat. Vrijstaande interbellumvilla met inslag van cottage- en regionalistische stijl, gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt).
Voorheen is hier op een groot perceel een dieperliggend langgestrekt woonhuis met aanhorigheden, toegankelijk via dreef aan de westzijde, minimaal opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw, cf. volume weergegeven op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786 en op het primitief kadasterplan (ca. 1830). In 1913 laat nijveraar Paul Carlier twee broeikassen optrekken, een grote aan de achterzijde en een kleinere op het voorliggende perceel. In de loop der jaren wordt het volume opgesplitst en de broeikassen afgebroken. In 1928 wordt aan de straatzijde een nieuw vrijstaand woonhuis opgetrokken.
Vrijstaande woonst met laag ommuurd en verhard voortuintje. Vrij massieve baksteenbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), getypeerd door in- en uitspringende gevelvelden ten gevolge van erkers, balkon en schoorsteenvolumes. Licht vooruitspringende deurtravee oplopend in tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen. Vernieuwd houtwerk. Verdiepte en getrapte inkom onder korte rechte luifel met bovenlicht.
Achterliggend eind 18de-eeuws woonhuis met bedrijf, thans opgesplitst en benut als bijgebouw bij nrs. 75 en 77. Witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen/golfplaten). Rechthoekige muuropeningen in gedrukte rondboog. Deels bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling in bovenlichten.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1913/18, 1929/51.
STADSARCHIEF TIELT, Bouwaanvragen Tielt, 1928/39.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrijstaande interbellumvilla [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86696 (Geraadpleegd op 08-05-2021)