Beeld van Tanneken Sconincx

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Tielt
Straat Markt
Locatie Markt 19, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beeld van Tanneken Sconincx

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Belfort en halle: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Markt z.nr./ bij nr. 19. Beeld van Tanneken Sconincx (Gottem, ca. 1560 - Tielt, 1603) gemaakt door de Tieltse beeldhouwer-kunstsmid Jef Claerhout (°1937).
Tanneken Sconincx is een boerin uit Gottem die lasterlijk wordt beschuldigd van omgang met de duivel en, na een proces van negen maand, op last van de Gottemse baljuw Hubrecht Meganck in de Tieltse stadsgevangenis gefolterd wordt tot ze op 2 juni 1603 aan haar verwondingen bezwijkt.
Op initiatief van de heemkundige kring De Roede van Tielt wordt in 1995 dit beeld geplaatst op de Neermarkt, m.n. op het trottoir vóór het huis nr. 19 ("'t Hooghuys"), waar aan de gevel tevens een gedenkplaat hangt van dezelfde kunstenaar. Het beeld symboliseert eerherstel voor alle onschuldige slachtoffers van heksenwaan.
Bronzen beeld bestaande uit paal waarboven naakte en gevleugelde vrouwenfiguur die op het moment van haar dood als een engel ten hemel stijgt. Het touw waarmee ze gekneveld wordt slingert zich rond de paal waarlangs enkele ratten lopen. Opschrift op paal: "DE/ ROEDE/ VAN/ TIELT/ T'/ HOOGHUYS/1994/ JEF CLAERHOUT". Bronzen plaquette aan de gevel van nr. 19 waarop rat loopt met opschrift "TANNEKEN SCONYNCX/ GOTTEM CA. 1560 TIELT 1603/ TANNEKIN/ DUIVELIN/ TOVERESSE/ ZWARTE MESSE/ SATANSBRUID/ HEKSENKRUID/ GOTTEM EN TIELT/ WAT HEEFT U BEZIELD ?".

HOFLACK M., Langs Vlaamse Wegen. Tielt, Brussel, 1997, p. 4-5.
HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 227.
HOLLEVOET F., Tanneken Sconyncx (Gottem ca. 1560-Tielt 1603). Een heksenpassie, in De Roede van Tielt, 1994.
OSTYN R., De Tieltse jaren van Jan de Mol (1613-1657), in De Roede van Tielt, jg. 21, nr. 4, 1990, p. 191.
Stadswandeling Tielt, brochure Dienst Info, Toerisme en Feestelijkheden, Tielt, s.d., s.p.
VANHAVERBEKE M., Stapstenen door Tielt, in Kreo, jg. 14, nr. 4, 2005, p. 58.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.