erfgoedobject

Beeld van Tanneken Sconincx

bouwkundig element
ID
86773
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86773

Juridische gevolgen

Beschrijving

Beeld van Tanneken Sconincx (Gottem, ca. 1560 - Tielt, 1603) gemaakt door de Tieltse beeldhouwer-kunstsmid Jef Claerhout (°1937).
Tanneken Sconincx is een boerin uit Gottem die lasterlijk wordt beschuldigd van omgang met de duivel en, na een proces van negen maand, op last van de Gottemse baljuw Hubrecht Meganck in de Tieltse stadsgevangenis gefolterd wordt tot ze op 2 juni 1603 aan haar verwondingen bezwijkt.
Op initiatief van de heemkundige kring De Roede van Tielt wordt in 1995 dit beeld geplaatst op de Neermarkt, m.n. op het trottoir vóór het huis nr. 19 ("'t Hooghuys"), waar aan de gevel tevens een gedenkplaat hangt van dezelfde kunstenaar. Het beeld symboliseert eerherstel voor alle onschuldige slachtoffers van heksenwaan.
Bronzen beeld bestaande uit paal waarboven naakte en gevleugelde vrouwenfiguur die op het moment van haar dood als een engel ten hemel stijgt. Het touw waarmee ze gekneveld wordt slingert zich rond de paal waarlangs enkele ratten lopen. Opschrift op paal: "DE/ ROEDE/ VAN/ TIELT/ T'/ HOOGHUYS/1994/ JEF CLAERHOUT". Bronzen plaquette aan de gevel van nr. 19 waarop rat loopt met opschrift "TANNEKEN SCONYNCX/ GOTTEM CA. 1560 TIELT 1603/ TANNEKIN/ DUIVELIN/ TOVERESSE/ ZWARTE MESSE/ SATANSBRUID/ HEKSENKRUID/ GOTTEM EN TIELT/ WAT HEEFT U BEZIELD ?".

HOFLACK M., Langs Vlaamse Wegen. Tielt, Brussel, 1997, p. 4-5.
HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 227.
HOLLEVOET F., Tanneken Sconyncx (Gottem ca. 1560-Tielt 1603). Een heksenpassie, in De Roede van Tielt, 1994.
OSTYN R., De Tieltse jaren van Jan de Mol (1613-1657), in De Roede van Tielt, jg. 21, nr. 4, 1990, p. 191.
Stadswandeling Tielt, brochure Dienst Info, Toerisme en Feestelijkheden, Tielt, s.d., s.p.
VANHAVERBEKE M., Stapstenen door Tielt, in Kreo, jg. 14, nr. 4, 2005, p. 58.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Beeld van Tanneken Sconincx [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86773 (Geraadpleegd op )