Unesco werelderfgoed bufferzone

Belfort en halle: buffer

Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden
ID: 15039   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15039

Beschrijving

De stadshal van Tielt met belfort is erkend als werelderfgoed. Rond de stadshal werd deze bufferzone afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Apotheek Wostyn

Markt 29 (Tielt)
Markt nr. 29. "<italic>Apotheek Wostyn</italic>", interbellumpand met licht modernistische inslag, gebouwd volgens kadaster in 1934 naar ontwerp van de Tieltse architect Valère Lievens (cf. signering penant). Bouwheer is apotheker Walter Lodewijk Wostyn die de bestaande apotheek, gesticht door Lodewijk Wostyn en gevestigd in een neoclassicistisch pand, laat herbouwen. Het pand dient herste


Beeld van Tanneken Sconincx

Markt 19 (Tielt)
Markt z.nr./ bij nr. 19. Beeld van Tanneken Sconincx (Gottem, ca. 1560 - Tielt, 1603) gemaakt door de Tieltse beeldhouwer-kunstsmid Jef Claerhout (°1937). Tanneken Sconincx is een boerin uit Gottem die lasterlijk wordt beschuldigd van omgang met de duivel en, na een proces van negen maand, op last van de Gottemse baljuw Hubrecht Meganck in de Tieltse stadsgevangenis gefolterd wordt tot ze


Belfort en halle

Markt zonder nummer (Tielt)
Belfort en halle centraal gelegen op de "Neermarkt". Beschermd als monument bij K.B. van 20/02/1939; in 1999 op de werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst.


Cirque Central

Markt 38 (Tielt)
Markt nr. 38. "<italic>Cirque Central</italic>", eclectisch pand gebouwd in 1913 op de plaats van een ouder pand in opdracht van slager Aloïs Van Parijs. Breedhuis van twee bouwlagen onder mansardedak (nok evenwijdig met plein; leien/ zwart geglazuurde mechanische pannen). Centrale dakkapel met voluutvormige schouderstukken en bekronend driehoekig fronton geflankeerd door oeil-de-boeufs. L


Eclectisch winkelpand

Markt 31 (Tielt)
Markt nr. 31. Eclectisch winkelpand gebouwd "ANNO 1890" (cf. jaartal cartouche), doch mogelijk met oudere kern cf. volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Het kadaster vermeldt in 1890 als eigenaar schoenmaker Robert Devriendt die het bestaande pand laat ver- of herbouwen. Breedhuis van twee bouwlagen onder mansardedak, opgetrokken op perceel met lichte knik. Tha


Gevelstenen

Markt 28 (Tielt)
Markt z.nr./ bij nr. 28. Gevelstenen ter herdenking van twee bewoners van het vroegere pand. Vierkante natuurstenen gevelplaat met inscriptie "HIER WOONDE CHARLES F. SERMAIN/ SCHILDER GENAAMD/ CERAMANO/ TIELT/ 1831/ BARBIZON 1909". Koperen plaat met profielportret waaronder inscriptie: "WOONPLAATS VAN WOORDKUNSTENAAR/ ANTOON VANDER PLAETSE/ 1903/ 1973".


Herberg De Concorde

Markt 42 (Tielt)
Markt nr. 42/ Ieperstraat. Voormalige herberg "<italic>De Concorde</italic>", sinds 1987 z.g. "<italic>Ter Halle</italic>", minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, cf. volume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1830), doch mogelijk ouder cf. bebouwing reeds voorkomend op het stadsplan van Philip Jan Lemaieur van 1786. Eenlagig hoekpand onder pannen zadel


Herberg De Drie Koningen

Markt 9 (Tielt)
Markt nr. 9. "<italic>Sir Oliver</italic>", voormalige herberg "<italic>De Drie Koningen</italic>" gebouwd volgens kadaster in 1914 in opdracht van weduwe Ailliet-Defortrie en haar zoon herbergier August Ailliet, dit na sloop van een ouder pand. Smalle rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder koepelvormig mansardedak (zwart geglazuurde mechanische pannen); centrale dakkapel onde


Herberg De Klokke

Markt 41 (Tielt)
Markt nr. 41. Voormalige herberg "<italic>De Klokke</italic>", gebouwd volgens kadaster in 1864 in opdracht van de Tieltse brouwer Albinus Colle die een bestaand pand volledig laat her- of verbouwen. Deze heeft reeds enkele jaren ervoor in de Kortrijkstraat een andere herberg ("<italic>De Spiegel</italic>") en een brouwerij met woonhuis laten optrekken (cf. Kortrijkstraat nrs. 8 en 80). De


Laatclassicistische burgerhuizen Het Witte Paard en Belle et Beau

Markt 20-21 (Tielt)
Markt nrs. 20-21/ Sint-Janstraat. "<italic>Het Witte Paard</italic>" en "<italic>Belle et Beau</italic>", laatclassicistische panden met invloed van empirestijl (nr. 21). Deze huizen vormen oorspronkelijk één bouwblok samen met nr. 19 (voorheen o.m. café "Den Opzet", thans gesloopt voor nieuwbouw "<italic>'t Hooghuys</italic>") en het huis nr. 2 (verbouwd) in de Sint-Janstraat, cf. o.m. ar


Standbeeld van barbier Olivier De Neckere

Markt zonder nummer (Tielt)
Markt z.nr. Standbeeld van barbier Olivier De Neckere (Tielt, 1434 - Parijs, 1484), ook gekend als "<italic>Le Dain</italic>" (of "<italic>Le Daim</italic>"), "<italic>Le Diable</italic>" of "<italic>Le Mauvais</italic>", gemaakt door de Tieltse beeldhouwer-kunstsmid Jef Claerhout (°1937). Olivier De Neckere is de zoon van een Tieltse barbier die zich aan het Franse hof opwerkt tot hofbarb


Stanislaspoort

Markt 1 (Tielt)
Markt nr. 1/ Ieperstraat. "<italic>Stanislaspoort</italic>", opgericht ter herinnering aan de Poolse soldaten en aan de Weerstand tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder impuls van burgemeester Baert wordt op 11 november 1948 de Stanislaspoort opgericht ter ere van en z.g. naar Stanislaw Maczek (Szczerzec, 1892 - Edinburgh, 1994), generaal en aanvoerder van de Eerste Poolse Pantserdivisie d


Winkelpand

Ieperstraat 2 (Tielt)
Ieperstraat nr. 2. Winkelpand met lichte art-nouveau-inslag, opgetrokken volgens kadaster in 1904 na afbraak van een ouder pand; van 1921 tot 1954 uitgebaat als winkel "<italic>Het Parapluutje</italic>" door de zusters Marie-Louisa en Pharilde-Mathilde Tant uit Lendelede. Geelgeschilderde baksteenbouw van drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met gekorniste doorlopende kordonlijst ond