Boswachterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat 87, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boswachterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Gruuthusekasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Gruuthuse en bosboom

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapellestraat nr. 87. Voormalige boswachterswoning, zogenaamd "Claerhuis", van het kasteel "Gruuthuse" (cf. Stationsstraat nr. 196). De woning ligt aan de rand van het kasteeldomein aan de kruising van twee kasteeldreven, zijnde de Dale- en de Nieuwenhovedreef.
Het huis wordt volgens de gegevens van het kadaster samen met het bijgebouw in 1893 gebouwd in opdracht van Charles-Marie graaf d'Ursel. Het fungeerde als woonst voor de tweede boswachter van het kasteeldomein (het andere is het "Klaverhuis" cf. Westdijk nr. 19). De bouw kadert in de vernieuwde aandacht van het hele kasteeldomein, die wordt aangevat met de afbraak van het 'oude' kasteel in 1888 en de aansluitende nieuwbouw van het huidige kasteel. In 1954 vermeldt het kadaster de ingebruikname van de hangar achteraan. Erf van de dreef afgescheiden door een dubbel, rood beschilderd, ijzeren hekken tussen twee wit beschilderde, betonnen paaltjes. De boswachterswoning is een kleine, bakstenen woning van het breedhuistype onder een pannen zadeldak, doorbroken door een getrapt dakvenster. Typerend zijn de licht overkragende dakranden, de halfronde bovenvensters in de zijgevels en de baksteenfries onder de dakgoot. Origineel bewaard houtwerk met kleine roedenverdelingen.
Wit beschilderd, verankerd nutsgebouw achteraan, op een zwart gepekte plint en onder een zadeldak van zwarte, Vlaamse pannen. Rood beschilderd schrijnwerk.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1894/15, 1954/52.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186-190, 196-198, Oostkamp (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.