Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gruuthusekasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 32375   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/32375

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteeldomein Gruuthuuse omvat het eind 19de-eeuwse landhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van architect Buyck, een poortgebouw, conciërge- en hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante boswachterswoning en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186, 188, 190, 196, 198 (Oostkamp)
Het kasteeldomein Gruuthuuse omvat het eind 19de-eeuwse landhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van architect Buyck, een poortgebouw, conciërge- en hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante boswachterswoning en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne.

Is de omvattende vaststelling van

Boomweide met opgaande zomereiken in Kasteelpark Gruuthuse

Stationsstraat zn (Oostkamp)
Het park bij het Kasteel Gruuthuse is aangelegd in een gemengde stijl. Rond een korte wandellus in het park is een boomweide aangelegd met opgaande zomereiken. Doorheen de boomweide loopt een vista door tot over de meanderende Rivierbeek. De zomereiken worden verjongd met geselecteerd plantgoed van een representatief exemplaar met een rechte, takvrije stam.


Boswachterswoning

Kapellestraat 87 (Oostkamp)
Kapellestraat nr. 87. Voormalige boswachterswoning, zogenaamd "<italic>Claerhuis</italic>", van het kasteel "<italic>Gruuthuse</italic>" (cf. Stationsstraat nr. 196). De woning ligt aan de rand van het kasteeldomein aan de kruising van twee kasteeldreven, zijnde de Dale- en de Nieuwenhovedreef. Het huis wordt volgens de gegevens van het kadaster samen met het bijgebouw in 1893 gebouwd in


Geleide linden -en haagbeukenrij in Kasteelpark Gruuthuse

Stationsstraat 196-198 (Oostkamp)
Het park bij het Kasteel Gruuthuse is aangelegd in een gemengde stijl. Langs weerszijden van de toegang vanaf het poortgebouw met concierge en langsheen de boulingrin aan de westzijde van het kasteel werden geleide linden aangeplant. Als afsluiting van de spiegelvijver aan de oostzijde van het kasteel werden geleide gewone haagbeuken aangeplant in een halve cirkelboog. De linden en haagbeuken worden geschoren en vormen een groene begrenzing van de nabije kasteelomgeving.


Geleide zilverlindenrij in Kasteelpark Gruuthuse

Stationsstraat 196-198 (Oostkamp)
Het park bij het Kasteel Gruuthuse is aangelegd in een gemengde stijl. Langs weerszijden van de winterserre werd een geleide lindenrij aangeplant. De zilverlindes worden geschoren en vormen een boogvormige groene begrenzing van het centrale grasveld.


Hovenierswoning van het kasteel Gruuthuse

Gruuthuselaan 1 (Oostkamp)
Gruuthuselaan nr. 3/ Stationsstraat. Voormalige hovenierswoning van het kasteel "<italic>Gruuthuse</italic>" (cf. Stationsstraat nr. 196). Deze kleine woning is gelegen op de zuidoosthoek van de Stationsstraat en de Gruuthuselaan en is toegankelijk via de aanpalende kasteeldreef, zogenaamd de Hogedreef (cf. Hogedreef). Tegen de oostkant van het huis is een muur opgetrokken die de moestuin


Loofgang van gewone haagbeuk in Kasteelpark Gruuthuse

Stationsstraat zn (Oostkamp)
Het kasteel Gruuthuse omvat een uitgebreid park en bos met talrijke landschapselementen. Midden in een bosperceel werd een loofgang aangelegd van gewone haagbeuk. De haagbeuken worden geschoren om het uitzicht van een corridor in stand te houden.


Opgaande zomereik in kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat zn (Oostkamp)
De individuele bosboom, een zomereik (Quercus robur) in het zogenaamde ‘Klein Portaalbos’, ten noorden van het kasteeldomein Gruuthuuse, heeft een stamomtrek (opname in 2009) van 7,03 meter op borsthoogte, de hoogte van de takvrije stam bedraagt circa 7 meter.


Taxustopiary met diamantkopmotief in Kasteelpark Gruuthuse

Stationsstraat zn (Oostkamp)
Het park bij het Kasteel Gruuthuse is aangelegd in een gemengde stijl. In het centrale grasveld voor de winterserre werden in een symmetrisch patroon en aan beide zijden van een tennisveld, afzonderlijke taxustopiary aangeplant. Deze topiary worden geschoren met een diamantkopmotief, mogelijk verwijzend naar de dakvorm van de winterserre.