Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Zerkegem
Straat Sarkoheemstraat
Locatie Sarkoheemstraat 15, Jabbeke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Jabbeke (adrescontroles: 19-02-2008 - 19-02-2008).
  • Inventarisatie Jabbeke (geografische inventarisatie: 06-01-2005 - 01-01-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sarkoheemstraat nr. 15. Voormalige pastorie van de parochie, opgetrokken in 1871 in een eenvoudige neogotische stijl. Opvallend gebouw met deels ommuurde voortuin en mooie achterliggende tuin.
De pastorie is gelegen ten noordoosten van de parochiekerk. Ze wordt in 1871 gebouwd ten westen buiten de achtvormige omwalling van de oudere, van 1683 daterende pastorie. Bij deze bouwfase wordt de oude ommuring en de achterliggende tuinaanleg bewaard. Een begin-19de-eeuws kaartboek in het Rijksarchief van Brugge laat op heldere wijze de opstelling van de oude pastorie zien, waarbij de verzorgde tuinaanleg met geometrische waterpartijen opvalt.
Een jaar later wordt de oude pastorie afgebroken, waarna de percelen met omwalling worden omgevormd tot tuin. De deels bewaarde omwalling wordt sinds eind 20ste eeuw gebruikt als openbaar park met veel bomen, waarbij vier bakstenen en houten boogbruggen over de walgrachten leiden. Een dreef ten noorden van de pastorie leidt naar het achterliggende park. Anno 2005 werd de pastorie gerenoveerd.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak. Links en rechts, lagere aanbouw. De gele baksteenbouw vertoont eenvoudige neogotische versieringselementen zoals een Brugse travee in de centrale deurtravee die uitloopt op een getrapt dakvenster, de omlijsting van de voordeur en de opgedeelde muurdammen tussen de beneden- en bovenvensters. Smeedijzeren sierankers. Rechthoekige vensteropeningen en korfbogige voordeur met nisvormig bovenlicht; nieuw schrijnwerk naar oud model.
Uit de indeling van de achtergevel kan een centraal trappenhuis afgelezen worden.

RIJKSRARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen van het Rijksarchief te Brugge, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Zerkegem, 1871/8, 1872/7, 1981/12.

Parochieboek van Leke, Lombardsijde, …, Zerkegem, Handzame, 1975, s.p.
VION L., Zerkeghem, Feuilleton van 't Boterkuipje van Dixmude, s.l., 1867, p. 3-6.

Bron: Hooft E. met medewerking van Boone B., Callaert G., De Bodt V. & Santy P. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Jabbeke, Deelgemeenten Snellegem, Stalhille, Varsenare en Zerkegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL35, (onuitgegeven werkdocumenten).                                                                   

Auteurs: Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sarkoheemstraat

Sarkoheemstraat (Jabbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.