Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

258 resultaten


ID: 304619 | Landschappelijk element

Lekkerdreef

Lekkerdreef (Beernem)
Waar in het gehucht Lekkerhoek de hoofdweg een scherpe bocht maakt, leidt een loodrechte dreef oostwaarts. De dreef loopt parallel met de Beekstraat, de hoofdweg naar Oedelem. De Lekkerdreef is een smalle, half verharde weg die langs weerszijden beplant is met opgaande populieren en jonge inboeten van eik. De dreef loopt dwars over het Beverhoutsveld en biedt open zichten op de omliggende percelen akker- en weiland en de verschillende dreven die worden gekruist. Voorbij het kruispunt met de Langedreef gaat de grindlaag over in kasseien en vervolgt de dreef als een gekasseide weg tot aan de Beverhoutsveldstraat. Oorspronkelijk leidde de dreef van in het gehucht Lekkerhoek tot aan een hoeve aan de rand van het nieuw ontgonnen veldgebied. Vandaag rest hier nog een klein bijgebouw als herinnering aan de historische bewoning.


ID: 304613 | Landschappelijk element

Torredreef

Torredreef (Beernem)
Van op de Kasteelhoek nabij het gehucht Veldhoek leidt een kaarsrechte smalle dreef naar het noordoosten. De Torredreef is een half verharde dreef die over het Bulshoutveld loopt en uitkomt in het gehucht Hoekske. Het laatste kwart van de dreef is gekasseid. De dreef is langs weerszijden dicht beplant met een rij opgaande populieren en biedt open zichten op de omliggende percelen akker- en weiland. De Torredreef loopt parallel met de Boerenweg, een slingerende asfaltweg die de gehuchten Veldhoek en Lijsterhoek met elkaar verbindt. Het rechtlijnig karakter van de dreef in vergelijking met het organisch karakter van de Boerenweg toont aan dat de dreef een meer geplande oorsprong heeft. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart.


ID: 302348 | Bouwkundig element

Kasseiweg Beukenlandschap

Beukenlandschap (Beersel)
De omgeving van de kasseiweg genaamd Beukenlandschap of Weg nummer zes, bestaat uit een klein beukenbestand op de zuidelijke flank van de Beerselberg, die hierdoor sterk geaccentueerd wordt.


ID: 21427 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Korspelsesteenweg 104 (Beringen)
Langgestrekte hoeve in baksteenbouw, met ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur-stal. Voortuintje en enkele mooie bomen bij de linkerzijgevel.


ID: 131513 | Landschappelijk element

Holle weg met hakhoutstoven

Hoogveldbaan (Bertem)
De holle weg, ten noorden van het dorpscentrum van Bertem, maakte vroeger deel uit van de verbinding tussen Leuven en Everberg. Langs de holle weg bevinden zich tientallen hakhoutstoven van diverse soorten, die een onderlinge samenhang vertonen en uit autochtoon genetisch materiaal bestaan. Vanuit de diepte van de holle weg vormen de hakhoutstoven, die een representatieve groeivorm hebben, een beeldbepalend object.


ID: 308078 | Landschappelijk element

Kasseiweg Nieuwstraat

Nieuwstraat (Bertem)
De Nieuwstraat is een laat gekasseide weg op een historisch tracé tussen Bertem en de Augustijnerhoeve in Bertembos.


ID: 308077 | Landschappelijk element

Kasseiweg Weygenstraat

Weygenstraat (Bertem)
De Weygenstraat is een historisch wegtracé waarvan historische kaarten het bestaan minstens tot het midden van de 17de eeuw terugvoeren. Het dankt zijn bestaan wellicht aan de lokale bewoners die zich een weg naar Bertembos en Koeheide baanden.


ID: 307701 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Aarschotsestraat-Molensteenstraat-Vinoefschenweg

Aarschotsestraat, Vinaafstraat (Bierbeek), Ooienbergstraat (Boutersem)
Cluster van lokale kasseiwegen bij de gehuchten Molensteen en Vinaaf in Bierbeek en Boutersem: de Aarschotseweg, Molensteenstraat en Vinoefschen weg.


ID: 307630 | Landschappelijk element

Kasseiweg Bevekomsestraat

Bevekomsestraat zonder nummer (Bierbeek)
De Bevekomsestraat is een een gemengde kasseiweg aangelegd in halfsteensverband met een afwisseling van porfier, Petit Granit en Tiense kwartsiet. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en is afgezet met boordstenen in Petit Granit. De Bevekomsestraat maakt deel uit van de historische hoofdverbindingsweg tussen Leuven en Jodoigne.


ID: 307707 | Landschappelijk element

Kasseiweg Bisschoppenstraat

Bisschoppenstraat zonder nummer (Bierbeek)
De kasseiweg is aangelegd met porfier met bijmenging van Tiense kwartsiet in halfsteensverband. De weg loopt tussen uitgestrekte akkers met open zichten rondom en gaat bij Meerbeek over in een lichte holle weg met hakhout op de taluds. Op de 18de-eeuwse kaarten is de weg een van de talrijke parallelle tracés die van het plateau naar de beekvallei bij Bierbeek afdalen en de verbinding vormen tussen Leuven en Neervelp.