Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

258 resultaten


ID: 307646 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Hoegaardsestraat-Herpendalstraat

Herpendalstraat zonder nummer (Bierbeek), Hoegaardsestraat zonder nummer (Leuven)
Het betreft een kasseiweg in overwegend Tiense kwartsiet die fragmentair is overgeleverd in de Hoegaardsestraat en de Herpendalstraat. De kasseiweg snijdt zich geleidelijk aan dieper in en krijgt het karakter van een holle weg met dicht begroeide taluds. De weg maakt deel uit van de noord-zuidverbinding tussen Leuven en Bierbeek die langs de abdij van Park passeerde, via een voorde de Molenbeek overstak en over de uitgestrekte kouters zuidwaarts liep. Door de aanleg van de spoorlijn Mechelen-Luik in de 19de eeuw werd het oorspronkelijk wegtracé onderbroken.


ID: 307730 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Spiegelbosstraat-Keibergstraat

Keibergstraat, Spiegelbosstraat (Bierbeek)
In de Spiegelbosstraat en de Keibergstraat liggen een aantal gekasseide wegdelen met Tiense kwartsiet en Petit Granit. Deze kasseiwegen vormen relicten van de noord-zuidverbinding die parallel met de Mollendaalbeek de verschillende dorpen en gehuchten zoals Meerbeek en Bierbeek met elkaar verbond. Met de aanleg van de E40 in de jaren 1980 werd deze historische verbinding verbroken.


ID: 307700 | Landschappelijk element

Tiense baan

Kleineheidestraat zonder nummer (Bierbeek), Hoegaardsesteenweg zonder nummer (Boutersem)
Van op de Hoegaardsesteenweg loopt een gekasseide holle weg richting het plateau. De kasseiweg gaat over in een onverharde weg die de akkers doorkruist en vervolgens als tweesporenweg uitkomt in Willebringen. De kasseiweg is aangelegd in Tiense kwartsiet en heeft een licht bolrond profiel. Deze Tiense baan maakte deel uit van de historische route naar Tienen via Willebringen en Kumtich en vormde een alternatief tracé voor de Hoegaardsesteenweg.


ID: 307639 | Landschappelijk element

Kasseiweg Langestraat

Langestraat zonder nummer (Bierbeek)
De Langestraat slingert van bij de spoorlijn Leuven-Tienen zuidwaarts over het plateau richting Bremt en Benedenheide. De weg is gekasseid met overwegend Tiense kwartsiet met zones porfier en Petit Granit. De kasseiweg heeft een licht bolrond profiel en is afgeboord met Tiense kwartsiet en Petit Granit. Op het plateau vervaagt de kasseiweg tot een zandweg maar duikt weer op bij de afdaling van het plateau in de holle weg. Hier overweegt de Tiense kwartsiet en loopt de kasseiweg tussen taluds met boskers, eik en hakhout van hazelaar.


ID: 307645 | Landschappelijk element

Kasseiweg Meerbeeksedelleweg

Meerbeeksedelleweg zonder nummer, zonder nummer, Merbeekstraat zonder nummer (Bierbeek)
De Meerbeeksdelleweg is een kasseiweg die zuidwaarts richting de vallei van de Molendaalbeek en het gehucht Meerbeek slingert. De weg is deels ingesneden als holle weg en loopt vervolgens op het plateau tussen uitgestrekte akkers. De kasseiweg is aangelegd met Tiense kwartsiet en Petit Granit, in onregelmatig verband. Het profiel is licht bolrond en de weg is afgeboord met Petit Granit en in mindere mate Tiense kwartsiet. De kasseiweg daalt af naar de beekvallei en krijgt opnieuw het karakter van een holle weg tussen taluds met gemengd hakhout. De kasseiweg is al aanwezig op de 18de-eeuwse kaarten en maakt deel uit van de historische verbindingsweg tussen Lovenjoul en Bierbeek.


ID: 307731 | Landschappelijk element

Kasseiweg Middelbosstraat

Middelbosstraat (Bierbeek)
De Middelbosstraat is een recent heraangelegde kasseiweg met regelmatige rechthoekige kasseien in halfsteensverband tussen parallelle betonboorden. De weg loopt van bij de Sint-Barbarakapel tot een volgende splitsing gemarkeerd door een kruispuntlinde en is een relict van het historisch wegpatroon dat de landbouwgronden rond Bierbeek ontsloot.


ID: 41551 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Hoeve Blauwe Schuur

Neervelpsestraat 46-48, 46A-C, 48A (Bierbeek)
Gesloten hoeve door verschillende inscripties gedateerd in de tweede helft van de 18de eeuw en toegankelijk vanop de Neervelpstraat via een lange gekasseide oprit in Tiense kwartsiet.


ID: 307647 | Landschappelijk element

Kasseiweg Nieuwe Geldenaaksebaan

Nieuwe Geldenaaksebaan zonder nummer (Bierbeek)
De Nieuwe Geldenaaksebaan ligt in het verlengde van de Oude Geldenaaksebaan en is grotendeels gekasseid met Tiense kwartsiet. De kasseiweg maakt deel uit van de historische hoofdverbindingsweg tussen Leuven en Geldenaken of Jodoigne die over de verschillende dorpskouters zuidwaarts liep. De weg ligt in het verlengde van de Oude Geldenaaksebaan en is zo een onderdeel van de ‘Grand Chemin’ zoals vermeld op de Villaretkaart.


ID: 307633 | Landschappelijk element

Kasseiweg Oude Geldenaaksebaan

Oude Geldenaaksebaan zonder nummer (Bierbeek), Geldenaaksestraat zonder nummer (Oud-Heverlee)
De Oude Geldenaaksebaan is een gemengde kasseiweg aangelegd in halfsteensverband met een afwisseling van porfier, Petit Granit en Tiense kwartsiet. De kasseiweg heeft een redelijk vlak profiel en werd recent heraangelegd en voorzien van riolering en afwateringsgoten. De Oude Geldenaaksebaan maakt deel uit van de historische hoofdverbindingsweg tussen Leuven en Geldenaken of Jodoigne die over de verschillende dorpskouters zuidwaarts liep.


ID: 307676 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Perrestraat-Zwartehoekstraat

Perrestraat zonder nummer, Zwartehoekstraat zonder nummer (Bierbeek)
De Perrestraat is een kasseiweg die werd afgedekt met asfalt maar door slijtage zijn de kasseien op veel plaatsen zichtbaar. De weg is aangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet en porfier in halfsteensverband. In de holle weg komt de Perrestraat samen met de Zwartehoekstraat. Deze kasseiwegen maken deel uit van het netwerk onverharde wegen dat de gehuchten Opvelp en Mollendaal met elkaar verbindt. De wegen blijven lange tijd onverhard tot in de tweede helft van de 20ste eeuw wanneer de Perrestraat wordt gekasseid. Dit gebeurt voornamelijk in functie van een betere bereikbaarheid van de landbouwpercelen.