Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

258 resultaten


ID: 307703 | Landschappelijk element

Kasseiweg Keizerstraat

Keizerstraat (Boutersem)
De Keizerstraat in Vertrijk is een 880m lange kasseiweg door een zacht glooiend landbouwgebied. Het tracé is een onderdeel van een langere historische verbindingsweg tussen Lovenjoel en Vertrijk.


ID: 307719 | Landschappelijk element

Molenhoek

Molenhoek zonder nummer (Boutersem)
De Molenhoek is recent heraangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet met parallelle betonboorden. De weg kruist de kasseiweg Velpestraat en loopt verder als onverharde holle weg tot op het plateau. De weg werd vermoedelijk pas in de loop van de 20ste eeuw gekasseid als deel van het gehucht Molenhoek.


ID: 307718 | Landschappelijk element

Velpestraat

Velpestraat zonder nummer, zonder nummer (Boutersem)
De Velpestraat werd heraangelegd met kasseien in Tiense kwartsiet en parallelle betonboorden. Ter hoogte van Molenhoek wordt dit een holle weg en het laatste deel van de weg is onverhard. Dit traject deel maakte deel uit van de historische hoofdroute naar Tienen.


ID: 300437 | Landschappelijk geheel

Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm

Elst, Michelbeke, Nederbrakel (Brakel), Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove, Strijpen, Velzeke-Ruddershove (Zottegem), Hundelgem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Maria-Latem (Zwalm)
Het gebied ligt ten zuidoosten van de Schelde en behoort tot de Vlaamse Ardennen. Centraal in deze ankerplaats loopt de Zwalm, zijrivier van de Schelde, met haar valleigronden en -wanden. Zijbeken en hun valleien liggen eveneens binnen de afbakening, samen met delen van de kouters en kleinere akkercomplexen die tot hun stroomgebied behoren. De ankerplaats omvat tevens de historische kernen van Nederzwalm, Roborst, Rozebeke, Ruddershove, Velzeke, Elst en Michelbeke.


ID: 303014 | Landschappelijk geheel

Hayesbos en Verrebeekvallei

Everbeek, Nederbrakel, Opbrakel (Brakel)
Het Hayesbos is gelegen op de getuigenheuvelrij die kenmerkend is voor de Vlaamse Ardennen. Het Hayesbos ligt op de noordelijke helling van het Livierenbos. De Verrebeek ontspringt in het Livierenbos. De meeste zijbeken ontspringen in de bronnen in de bosrand van het Hayesbos. De sterk meanderende bronbeek heeft een sterk verval en komt ten noorden van het Hayesbos in een gebied dat gekenmerkt wordt door graslanden rijk aan houtige beplantingen op perceelsgrenzen. De vallei van de Verrebeek is een halfopen landschap rijk aan KLE’s (kleine landschapselementen). Het open landbouwgebied Doensberg ligt ten oosten van de vallei en ten noorden het Hayesbos.


ID: 200836 | Landschappelijk element

Kasseiweg Haaghoek

Haaghoek zonder nummer (Brakel), Haaghoek zonder nummer (Horebeke)
Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.


ID: 74013 | Bouwkundig element

Historische hoeve Hof ten Bossche

Ronsesestraat 265 (Brakel)
Imposante historische hoeve, kaderend in een landschappelijk opmerkelijke omgeving in de zuidwestelijke uithoek van Opbrakel; vanuit het westen, na stompe hoek tot voor de hoeve lopende gekasseide toegangsweg met boomgaard ten noorden; vroegere dreef en heden landweg in het verlengde ervan. Overwegend gewitte bakstenen hoevegebouwen op gepikte plint; min of meer rechthoekige aanleg rondom ruime gekasseide binnenplaats met centrale mestvaalt.


ID: 306649 | Landschappelijk element

Kasseiweg St.-Ursmarsstraat

St.-Ursmarsstraat (Brakel)
Kasseiweg die vanuit de Oudenaardsestraat de heuvel opklimt tot aan de kerk van Zegelsem.


ID: 306650 | Landschappelijk element

Kasseiweg Teirlinckstraat

Teirlinckstraat (Brakel)
De kasseiweg leidt vanaf de Oudenaardsestraat omhoog voorbij het kerkkoor en verder noordwaarts en gaat over in de gekasseide weg Haaghoek.


ID: 76877 | Bouwkundig element

School

Astridlaan 225-227, 227A-E (Brugge)
Schoolgebouw, in 1872 gesticht door de zusters van de onbevlekte ontvangenis, er volgen later meerdere uitbreidingen.