Gebeurtenis

Evaluatie beschermd bestand 2020-2024

evaluerend onderzoek, typologisch-thematisch onderzoek
ID
1072319
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072319

Beschrijving

De beleidsnota 2019-2020 voorziet een evaluatie van het beschermde bestand

Het erfgoedbeleid is er op gericht om de getuigen van ons verleden te behouden voor de toekomstige generaties, hiervoor wordt het beschermingsinstrument ingezet. Om te weten of het behoud van het beschermd erfgoed geslaagd is, zullen we de huidige voorraad beschermd erfgoed verder evalueren op basis van onze hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden.

We herzien het bestaande beschermde erfgoedbestand om te garanderen dat het bestaat uit een selectie van de essentiële en representatieve getuigen van het leven in Vlaanderen

We evalueren stelselmatig het reeds beschermde bestand. We pakken de evaluatie van het beschermingsbestand thematisch aan, nemen daarbij het ganse Vlaamse grondgebied als uitgangspunt en leggen de prioriteiten vast in samenspraak met de lokale besturen. Parallel bekijken hoe we de bijhorende procedures daartoe kunnen vereenvoudigen. 

We toetsen de al gerealiseerde beschermingen aan de huidige norm en treffen maatregelen als ze deze toets niet doorstaan. Dat kan gebeuren door het wijzigen van besluiten en het opheffen van beschermingen. Nieuwe beschermingscampagnes spelen in op aantoonbare en gewichtige hiaten, vertrekkend vanuit een thematische analyse en evaluatie van het reeds beschermde bestand. Alle beschermingen moeten aan eenzelfde hoge norm voldoen.

We maken beschermingsbesluiten duidelijk en rechtszeker

Beschermingsbesluiten zijn doorheen de tijd tot stand gekomen in wisselende contexten en met een wisselende graad van detaillering. Dat zorgt vandaag soms voor onduidelijkheid of minder houvast. Bij bestaande beschermingen maken we prioritair werk van het aanpassen of opheffen van besluiten die onduidelijkheden of administratieve fouten bevatten en daardoor weinig rechtszekerheid bieden.

In 2020-2021 worden twee pilootprojecten thematisch uitgewerkt

In 2020-2021 worden de windmolens en de lijst met het verdwenen erfgoed geëvalueerd.

Een legislatuuroverschrijdende thematische evaluatiekalender

Het project legt in de herfst van 2021, in samenspraak met de lokale besturen, een legislatuuroverschrijdende thematische evaluatiekalender voor. De prioritaire thema's worden nadien aangepakt.

  • DIEPENDAELE M. 2019: Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 [online], https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1342766 (geraadpleegd op 8 oktober 2020)

Auteurs :  Van Dijck, Maarten
Datum  : 2020


Relaties

Omvat

Evaluatie windmolens

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Heirstraat zonder nummer (Maasmechelen)
De molen Nooit Gedacht is een bewaarde molenromp die teruggaat op een korenmolen, gebouwd in 1883, van het type bovenkruier, stenen bergmolen (beltmolen). Een omlijste gevelsteen in de romp met opschrift vermeldt: NOOIT GEDACHT/ LEON de CELISSEN/ 1883. De molen wordt ook Kruiskensmolen genoemd, naar een nabijgelegen vredeskruis.


Zandstraat 74-78, 78A-B (Dilsen-Stokkem)
Windmolen De Hoop, gebouwd in 1870, is een korenmolen, van het type stenen bovenkruier, stellingmolen met een achthoekige gemetselde gaanderij. Achteraan het molenerf bevindt zich de gerenoveerde, vroegere molenaarswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw, met een lager aansluitend stalgedeelte en een dwarsschuur. Het langgestrekt, evenwijdig aan de straat gelegen, bakstenen volume onder zadeldak gaat terug op een pannendroogschuur van een hier gelegen pannenfabriek.


Koningsstraat 1 (Pelt)
De molen van Leyssens is een bewaarde molenromp die teruggaat op een korenmolen, gebouwd in 1899, van het type stenen bovenkruier, bergmolen (beltmolen).

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Geraardsbergse steenweg zonder nummer (Oosterzele)
Deze bescherming betreft de houten windmolen Vinkemolen, die verplaatst werd van Oosterzele naar Zwalm.


Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)
Deze bescherming betreft de houten windmolen Westmolen, die verplaatst werd van Zuienkerke naar Kruisem.


Noordkasteel-Oost (Antwerpen)
Deze bescherming betreft de houten windmolen Buulmolen, die verplaatst werd van het Noordkasteel in Antwerpen naar Olen.