Gebeurtenis

Evaluatie beschermde bestand 2020-2024

evaluerend onderzoek, typologisch-thematisch onderzoek
ID
1072319
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072319

Beschrijving

De beleidsnota 2019-2020 voorziet een evaluatie van het beschermde bestand

Het erfgoedbeleid is er op gericht om de getuigen van ons verleden te behouden voor de toekomstige generaties, hiervoor wordt het beschermingsinstrument ingezet. Om te weten of het behoud van het beschermd erfgoed geslaagd is, zullen we de huidige voorraad beschermd erfgoed verder evalueren op basis van onze hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden.

We herzien het bestaande beschermde erfgoedbestand om te garanderen dat het bestaat uit een selectie van de essentiële en representatieve getuigen van het leven in Vlaanderen

We evalueren stelselmatig het reeds beschermde bestand. We pakken de evaluatie van het beschermingsbestand thematisch aan, nemen daarbij het ganse Vlaamse grondgebied als uitgangspunt en leggen de prioriteiten vast in samenspraak met de lokale besturen. Parallel bekijken hoe we de bijhorende procedures daartoe kunnen vereenvoudigen. 

We toetsen de al gerealiseerde beschermingen aan de huidige norm en treffen maatregelen als ze deze toets niet doorstaan. Dat kan gebeuren door het wijzigen van besluiten en het opheffen van beschermingen. Nieuwe beschermingscampagnes spelen in op aantoonbare en gewichtige hiaten, vertrekkend vanuit een thematische analyse en evaluatie van het reeds beschermde bestand. Alle beschermingen moeten aan eenzelfde hoge norm voldoen.

We maken beschermingsbesluiten duidelijk en rechtszeker

Beschermingsbesluiten zijn doorheen de tijd tot stand gekomen in wisselende contexten en met een wisselende graad van detaillering. Dat zorgt vandaag soms voor onduidelijkheid of minder houvast. Bij bestaande beschermingen maken we prioritair werk van het aanpassen of opheffen van besluiten die onduidelijkheden of administratieve fouten bevatten en daardoor weinig rechtszekerheid bieden.

In 2020-2021 worden twee pilootprojecten thematisch uitgewerkt

In 2020-2021 worden de windmolens en de lijst met het verdwenen erfgoed geëvalueerd.

Een legislatuuroverschrijdende thematische evaluatiekalender

Het project legt in de herfst van 2021, in samenspraak met de lokale besturen, een legislatuuroverschrijdende thematische evaluatiekalender voor. De prioritaire thema's worden nadien aangepakt.

  • DIEPENDAELE M. 2019: Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 [online], https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1342766 (geraadpleegd op 8 oktober 2020)

Auteurs :  Van Dijck, Maarten
Datum  :


Relaties

Omvat

Evaluatie aangetaste landschapsbeschermingen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Evaluatie beschermde bossen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Evaluatie verdwenen bouwkundig erfgoed

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Evaluatie verdwenen houtig erfgoed

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Evaluatie wegen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Evaluatie windmolens

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Gentsesteenweg 51 (Mechelen)
In de tuin van het hoekhuis aan de Leestsesteenweg bevindt zich een deels bewaarde romp van voormalige stenen kapmolen.


Bruisbeke 9A (Sint-Lievens-Houtem)
De Thienpontsmolen is een laat-18de-eeuwse stenen korenwindmolen, vroeger koren- en oliemolen, van het type bovenkruier.


Bergsebaan 23 (Essen)
De Molen van Hoek is een stenen koren- en oliemolen van het type bovenkruier (bergmolen), opgericht tussen 1775 en 1827.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Kerkstraat zonder nummer (Beveren)
De kerkhofmuur van het oude kerkhof rond de Heilige Kruiskerk is beschermd als monument.


Dorp 2 (Berlare)
Dit herenhuis is beschermd als monument.


Dries 23 (Sint-Gillis-Waas)
Het smeedijzeren hek aan de parochiekerk Sint-Paulus is beschermd als monument.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Evaluatie beschermde bestand 2020-2024 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072319 (Geraadpleegd op )