Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

114 resultaten


ID: 1075345 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Hoogstraat (Lokeren)
Vlakdekkende opgraving naar aanleiding van een verkaveling.


ID: 1076935 | archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Papestraat (Lokeren)
Het vooronderzoek toonde aan dat ondanks de hogere verstoringsgraad, een site met grondsporen uit de Romeinse en middeleeuwse periode aanwezig was in het zuidelijke deel van het terrein. Een vervolgonderzoek werd dan ook uitgevoerd in deze zone, die een oppervlakte heeft van ca. 900m².


ID: 1075169 | anthracologisch onderzoek, paleolandschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites

tot
Pontweg (Lokeren)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werden een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.


ID: 1073114 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Drietorenstraat (Londerzeel)
De opgraving vond plaats op 5 en 6 maart 2019. Ter hoogte van de eerdere vindplaatsen werden 4 werkputten aangelegd. Er werd één archeologisch vlak geregistreerd. 


ID: 1072795 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Tempelstraat (Lubbeek)
De opgraving bestond uit twee werkputten. Alle coupes, met uitzondering van de coupes over een waterput en enkele grotere greppels, zijn handmatig gezet.


ID: 1075333 | anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Maarkedal, Ronse (Oost-Vlaanderen)
Over het volledige traject van de aardgasvervoerleiding die over Vlaams grondgebied loopt, werd een opgraving geadviseerd. Dit gebeurde in de vorm van een werfbegeleiding.


ID: 1075844 | fysico-chemische analytische methoden, fysisch-antropologisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Aardbezienstraat (Meerhout)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een archeologische opgraving plaats. Deze leverde sporen op een laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse nederzetting.


ID: 1075439 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeozoölogisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Ropswalle (Menen)
Het onderzoek kadert in de realisatie van twee nieuwe loodsen met bijhorende wegenis en een bufferbekken.


ID: 1072773 | onderzoek van gewervelde diersoorten, archeobotanisch onderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Puursstraat (Merchtem)
In totaal werden tijdens de opgraving 170 sporen geregistreerd verdeeld over 11 werkputten.


ID: 1072680 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek


Weyenberg 32 (Merchtem)
Het onderzoek bestond uit vier proefsleuven. In totaal werden er 23 sporen aangetroffen waarvan twee greppels en 21 kuilen. De kuilen zijn vermoedelijk in verband te brengen met ambachtelijke activiteit en kunnen mogelijk gedateerd worden tijdens de Romeinse periode of volle middeleeuwen.