Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1074634 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Edgard Tinellaan (Aartselaar)
Naar aanleiding van een sociaal woningproject en een positief archeologisch vooronderzoek vond op het noordelijke deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Dit onderzoek bracht sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen aan het licht.


ID: 1076734 | vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Groeningenlei (Aartselaar)
De vlakdekkende opgraving aan de Groeningenlei in Aartselaar werd uitgevoerd naar aanleiding van geplande rioleringswerken in de omgeving.


ID: 1075887 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, fotogrammetrisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Halfstraat (Aartselaar)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van weiland en natuurgebied en na een positief vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze leverde nederzettingssporen uit de ijzertijd en de middeleeuwen op.


ID: 1073034 | palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Hostede 1 (Alveringem)
Het archeologisch onderzoek is het gevolg van het plan voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvenzone in Alveringem. De toegepaste strategie was een vlakopgraving in werkputten.


ID: 190255 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Antwerpen (Antwerpen)


ID: 192101 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Antwerpen (Antwerpen)


ID: 1077026 | bouwarcheologisch onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, literatuurstudie, radiokoolstofdatering, bureauonderzoek, thematische inventarisatie

tot
Antwerpen (Antwerpen)
Het archeologisch syntheseproject stelde tot hoofddoel inzicht te verwerven in de diachronische evolutie van het Antwerpse burchtgebied, in de ruimtelijke ordening en leefomgeving van de burcht en in de rol van de burcht voor de stadsontwikkeling, meer bepaald in de transformatie van nederzetting tot versterkt handelscentrum en middeleeuwse handelsstad.


ID: 1074942 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Bloemenveld (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit de metaaltijden en de volle middeleeuwen aan het licht bracht.


ID: 1082834 | archeobotanisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Boekstraat, Pater De Dekenstraat (Antwerpen)
Vlakdekkende opgraving van een site van ca. 6140 vierkante meter.


ID: 1076491 | dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Eksterlaar (Antwerpen)
Een projectgebied met groot potentieel op vlak van archeologische vondsten, werd in 2015 opgegraven aan de hand van 27 werkputten.