Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1075163 | radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, stratigrafische opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Frans Halsplein 6 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met bodemingreep én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats . Deze bracht sporen van de nieuwste tijd tot de middeleeuwen aan het licht.


ID: 1075304 | radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Herentalsebaan 594 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen van een erf uit de Romeinse tijd aan het licht.


ID: 1082365 | metaaldetectie, radiokoolstofdatering, fysisch-antropologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, materiaalstudie, bouwhistorisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Lange Gasthuisstraat (Antwerpen)
Het archeologisch onderzoek vond plaats tijdens de werken die zijn uitgevoerd in het oude hotel en congrescentrum Elzenveld naar aanleiding van het grootschalig project ‘Botanic Sanctuary Antwerp’.


ID: 1081931 | dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Lindendreef (Antwerpen)
Ter aanleiding van een nieuwbouw voor de universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie van het ZNA Middelheimziekenhuis werd er een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op een gebied van ca. 3884 vierkante meter.


ID: 1075185 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Noordland, Spaansemolenstraat (Antwerpen)
Tijdens de uitvoering van riolerings- en infrastructuurwerken werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd. Deze bracht relevante resultaten over de dorpsontwikkeling aan het licht.


ID: 1073260 | archeologische opgravingen, radiokoolstofdatering, controle van werken

tot
Teniersplaats 3-5 (Antwerpen)
Voor de start van de archeologische opgraving vond er eerst een begeleiding van de afbraakwerken plaats. Bij de archeologische opgraving werd het onderzoeksgebied verdeeld in twee werkputten.


ID: 1074614 | toevalsvondsten, metaaldetectie, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, preventieve opgravingen, vlakdekkende opgravingen

tot
Terbekehofdreef 21 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanleg van een bufferbekken en een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Deze bracht sporen uit de metaaltijden, de middeleeuwen en de nieuwe tijd aan het licht.


ID: 1075425 | dendrochronologisch onderzoek, micromorfologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Zakstraat 2-4 (Antwerpen)
Naar aanleiding van geplande nieuwbouwwerken voerde de dienst archeologie van de Stad Antwerpen een archeologische opgraving uit ter hoogte van Zakstraat 2-4 in Antwerpen.


ID: 1075062 | radiokoolstofdatering, toevalsvondsten


Nieuwstraat 31 (Asse)
Tijdens het aanleggen van een bouwput voor de bouw van een nieuwe residentie werd een archeologisch spoor ontdekt.


ID: 1076132 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Leegstraat 19 (Assenede)
Voorafgaand aan de bouw van het nieuw schoolgebouw voor Het Ooievaarsnest heeft RAAP België een archeologisch onderzoek uitgevoerd langsheen de Leegstraat te Assenede.