Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1071491 | dendrochronologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen, diatomeeënonderzoek, micromorfologisch onderzoek, natuurwetenschappelijk onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Kerkhove (Avelgem)
Vlakdekkende opgraving in verschillende niveaus in alluviale afzettingen en de top van een kronkelwaardrug.


ID: 1077037 | anthracologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, bureauonderzoek, thematische inventarisatie, radiokoolstofdatering

tot
Kerkhove (Avelgem), Zingem (Kruisem), Ename (Oudenaarde)
SOLVA beoogt met het syntheseonderzoek ‘Door de bomen het bos zien. Een landschapsreconstructie van een microregio in de Zuid-Vlaamse leemstreek tussen de late ijzertijd en het begin van de late middeleeuwen’ een eerste proeve tot microregionaal landschapsonderzoek te realiseren, gekaderd binnen een archeologische context, aan de hand van het synthetiseren van paleo-ecologische informatie en een confrontatie met de archeologische bronnen.


ID: 1076537 | houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Baarle-Hertog (Baarle-Hertog)
Vlakdekkende archeologische opgraving naar aanleiding van de aanleg van de Randweg rond Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Het volledige opgravingsterrein bevond zich zowel in Vlaanderen als in Nederland.


ID: 1075268 | dendrochronologisch onderzoek, onderzoek van gewervelde diersoorten, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, materiaalstudie, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Chaamseweg (Baarle-Hertog)
In het voorjaar van 2015 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum met ondersteuning van ADC ArcheoProjecten in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Grensoverschrijdende Projecten BV een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd op het voormalige terrein van de limonadefabriek van Bar-le-Duc, aan de Chaamseweg in Baarle-Nassau (NL) / Baarle-Hertog (B).


ID: 1076911 | radiokoolstofdatering, anthracologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen

tot
Molenveld (Balen)
Naar aanleiding van de bouw van woningen en appartementen aan het Molenveld te Balen werd een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1082321 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen, palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, controle van werken

tot
Oude Brugstraat (Balen)
Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem langs de Oude Brugstraat werd een archeologische opvolging van de werken uitgevoerd.


ID: 1082312 | vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, metaaldetectie

tot
Rozenstraat (Balen)
Er werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd van Ca. 2.008 m² naar aanleiding van de geplande bouw van een dienstencentrum op het onderzoeksgebied. Deze plannen zouden de aanwezige archeologische waarden vernietigen.


ID: 1076899 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Leetereind (Beerse)
Naar aanleiding van de geplande inrichting van een sportpark ter hoogte van het Leetereind in Beerse werd een vlakdekkende archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075136 | zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen

tot
Sint-Isidoorstraat (Beerse)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling én een positief archeologisch vooronderzoek, vond binnen een geselecteerd deel van het plangebied een vlakdekkende opgraving plaats. Er kwamen sporen uit de metaaltijden, middeleeuwen en nieuwe tijd aan het licht.


ID: 1074854 | metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, houtonderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
G. Demeurslaan (Beersel)
In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum BV van 4 juni tot 22 juli 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van de G. Demeurslaan, Huizingen. Het plangebied werd opgegraven naar aanleiding van een verkaveling en de bijhorende realisatie van nieuwbouwwoningen.