Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 1080167 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Netelzeepstraat/Herenbosstraat (Bekkevoort)
Van 12 tot 16 september 2022 voerde Studiebureau Archeologie een vlakdekkende opgraving uit op de hoek van de Netelzeepstraat en de Herenbosstraat te Bekkevoort.


ID: 1076305 | gebruikssporenanalyse, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Brouwershuis 16A (Beringen)
De opgraving Brouwershuis bracht interessante sporen uit het Middenneolithicum aan het licht.


ID: 1075709 | radiokoolstofdatering

tot
Mathias Geysenstraat 6-16 (Beringen)
14C-datering van verkoold dennenhout


ID: 1082349 | onderzoek van gewervelde diersoorten, metaaldetectie, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeomagnetische datering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Motstraat 105 (Beringen)
Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 3.525 m² onderzocht in vijf werkputten.


ID: 1076310 | radiokoolstofdatering, onderzoek van gewervelde diersoorten, anthracologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Panisdries (Beringen)
Tijdens het onderzoek zijn drie werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1.529 m2.


ID: 1075286 | zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Steenstraat 16-18 (Beringen)
Het Vlaams Erfgoed Centrum voerde in 2020 een archeologische opgraving uit op het plangebied Beringen, Steenstraat 16‐18 naar aanleiding van de nieuwbouw van een handelsruimte met tien appartementen.


ID: 1081149 | materiaalstudie, radiokoolstofdatering, metaaldetectie, sleuvenonderzoek, controle van werken, fysisch-antropologisch onderzoek

tot
Ballaarweg 1-9, Markt 17-33, Pastorijstraat 1-77 (Berlaar)
Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een heraanleg van de kerkomgeving aan de Markt werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd.


ID: 1073165 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen


Nachtegaalstraat (Berlaar)
Tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek zijn veertien werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 14810,7 m2.


ID: 225043 | radiokoolstofdatering


Berlare (Berlare)


ID: 1081458 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Koolstraat (Berlare)
In het kader van de realisatie van een verkaveling werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd na de positieve resultaten van een vooronderzoek door middel van proefsleuven. De vlakdekkende opgraving leverde een meerperiodenvindplaats op met sporen en vondsten uit de metaaltijden, de Romeinse periode, middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd.